Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ binnen stoken / Hoe voorkom of beperk ik rookhinder van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen?

Hoe voorkom of beperk ik rookhinder van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen?

Het binnendringen van rookgassen in je woning of bij je buren via ventilatiesystemen, luchtroosters of ramen is een belangrijke bron van hinder in Vlaanderen. We bieden je een leidraad aan om de hinder te voorkomen of beperken.

InfoDe Leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook afkomstig van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen reikt je een reeks richtlijnen en oplossingen aan om deze hinderproblematiek aan te pakken.

De leidraad is gebaseerd op 3 principes:

1. Zorg voor een goede kwaliteit van de rook

Een goede verbranding, een optimale installatie, het correct gebruik met zuiver en droog hout, en onderhoud van de houtkachel en schouw zijn een eerste vereiste om de hinder te beperken.

Meer informatie en tips als je wilt stoken met hout of pellets (tips om uitstoot te beperken)»

2. Zorg voor een snelle verdunning en verspreiding van rookgassen weg van ramen, deuren en ventilatieopeningen

Er is geen of minder hinder als de rookgassen goed wegkunnen en niet in woningen binnen dringen.

Belangrijke richtlijnen:

  • Zorg voor de juiste afmetingen, materiaalkeuze, isolatieniveau en veilige en correcte plaatsing van de schouw (met een minimum aan bochten) en aansluiting van de houtkachel op de schouw. Laat dit over aan een ervaren professioneel.
  • De uitmonding van de schouw van een houtkachel bevindt zich niet in een gevel.
  • Voor hellende daken bevindt de uitmonding van de schouw zich minimaal 50 cm boven de nok van het dak.
  • Voor platte daken bevindt de uitmonding van de schouw zich minimaal 200 cm boven het dakvlak.
  • In de nabijheid van een obstakel wordt de uitmonding bij voorkeur verhoogd of eventueel uitgerust met een statische of roterende afvoerkap, die de trek kan verbeteren.
  • De luchttoevoeropening (bijvoorbeeld van een ventilatiesysteem) wordt zo laag mogelijk geplaatst en de rookgasafvoer (uitmonding van de schouw) zo hoog mogelijk om ervoor te zorgen dat het hoogteverschil tussen beide openingen minstens 2 meter bedraagt.

3. Beoordeel hindersituaties en onderneem actie

De leidraad biedt een beoordelingskader aan om hindersituaties te evalueren en aan te pakken. Daarmee kunnen lokale besturen of architecten aan de slag om hindersituaties te voorkomen of om klachten te onderzoeken en actie te ondernemen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.