Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ binnen stoken / Kan een filter de rookgassen van mijn kachel proper maken?

Kan een filter de rookgassen van mijn kachel proper maken?

Op de markt zijn er al technieken zoals filters en katalysatoren beschikbaar, maar spijtig genoeg zijn er nog technische belemmeringen, waardoor ze na een tijd minder goed of zelfs niet meer functioneren.

Bepaalde fabrikanten verkopen elektrostatische deeltjesvangers (elektrofilter of ESP). Deze worden op de schouwmond geplaatst en verwijderen de stofdeeltjes uit de rookgassen. De toepassing ligt spijtig genoeg vaak niet voor de hand omwille van mogelijke technische moeilijkheden. Bij continue overbelasting of piekbelasting van roet, kunnen de elektrodes overbelast geraken waardoor ze na een tijd ondermaats of zelfs helemaal niet meer functioneren.

Om dit tegen te gaan dienen de elektrodes regelmatig (mogelijks meerdere malen per jaar) schoongemaakt te worden. Dat impliceert dat je op jouw dak moet kruipen voor het onderhoud, of dat je daarvoor een schoorsteenveger moet inhuren.

Een andere mogelijkheid is de installatie van een katalysator in de kachel of in het rookgasafvoerkanaal. Een katalysator oxideert de onverbrande deeltjes. Maar ook hier kunnen zich in praktijk nog technische belemmeringen voordoen. 

Indien je toch sterk geïnteresseerd bent om een filter te laten installeren op een kachel, moet je je vooraf heel goed informeren bij de verkoper en installateur van je houtkachel en van de filterinstallatie.

Een filter op een oud toestel heeft weinig zin

Wil je met hout blijven verwarmen, maar heb je een oud, vervuilend toestel? Dan weeg je best af of de aankoop van een nieuw performanter toestel niet beter is dan het plaatsen van een katalysator of elektrofilter. Een nieuw toestel heeft immers niet alleen lagere emissies, maar ook een hogere energie-efficiëntie, wordt geplaatst door een vakman en daarbij wordt meteen ook de goede werking/plaatsing van de schouw bekeken. 

Voor een open haard heeft het plaatsen van een filter sowieso weinig zin. Die stel je best buiten werking. De uitstoot van een open haard is immers zeer hoog en het rendement zeer laag. Open haarden zijn ook open naar de binnenlucht, wat een continue blootstelling aan vervuilende stoffen binnen in huis veroorzaakt.

Lees meer in de BBT-studie voor huishoudelijke houtverwarming »

Informatie over deze filtersystemen is ook rechtstreeks terug te vinden via de interactieve iBBT-tool, met een beschrijving, de toepasbaarheid, het milieuvoordeel en de financiële aspecten ervan.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.