Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ binnen stoken / Hoe vaak moet ik mijn kachel/ketel en schouw laten onderhouden?

Hoe vaak moet ik mijn kachel/ketel en schouw laten onderhouden?

Voor kachels en open haarden op vaste brandstof bestaat geen wettelijke verplichting voor het onderhoud van het toestel en de schouw. Bij frequent gebruik laat je de schouw best minstens één keer per jaar reinigen door een vakman. Voor ketels op vaste brandstof bestaan wel onderhoudsverplichtingen

Een regelmatige reiniging van de schouw (minstens één keer per jaar) zorgt ervoor dat het schoorsteenkanaal open blijft, het toestel goed blijft branden en schoorsteenbrand vermeden kan worden.

Voor het onderhoud van de kachel, volg je de instructies en de door de fabrikant vermelde frequentie van onderhoudsbeurten op. Je reinigt tussendoor ook best zelf regelmatig de kacheldeuren, ruitjes en wanden van je kachel, zo voorkom je mogelijke defecten, het levert lagere stookkosten op en zorgt uiteraard ook voor minder milieuverontreiniging.

Meer informatie:

Voor ketels op vaste brandstof bestaan wel onderhoudsverplichtingen; de belangrijkste verplichtingen zijn:

  • De eigenaar van een nieuw centraal stooktoestel gevoed met vaste brandstof moet vóór de eerste ingebruikname een keuring laten uitvoeren door een erkend technicus of een geschoold vakman. Hij beoordeelt de goede en veilige werking van het toestel en stelt een keuringsrapport op.
  • De gebruiker van een centraal stooktoestel gevoed met vaste brandstof moet jaarlijks een onderhoud te laten uitvoeren door een erkend technicus of door een geschoold vakman. Bij dit periodiek onderhoud worden het toestel en het rookgasafvoerkanaal gereinigd, wordt de veiligheid van de installatie geëvalueerd en worden controlemetingen uitgevoerd om de goede werking van het toestel te beoordelen. Na afloop van het onderhoud wordt een reinigingsattest opgesteld.
  • De eigenaar van een centraal stooktoestel op vaste brandstof met een vermogen van minimaal 20 kW moet periodiek een verwarmingsaudit laten uitvoeren. De periodieke verwarmingsaudit heeft als doel de algemene prestaties van een verwarmingsinstallatie te beoordelen en de eigenaar te informeren over een vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem of over alternatieve mogelijkheden voor energiebesparing. De verwarmingsaudit wordt uitgevoerd samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar is geworden, en nadien vijfjaarlijks.

Op de website veiligverwarmen.be vind je alle informatie over de onderhoudsverplichtingen voor ketels en de lijst van erkende technici.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.