Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ binnen stoken / Hoe kan ik een kachel kopen met zo weinig mogelijke uitstoot en hinder naar de omgeving?

Hoe kan ik een kachel kopen met zo weinig mogelijke uitstoot en hinder naar de omgeving?

Bij aankoop van een kachel vraag je best advies aan een professionele verkoper of verdeler van kachels over het type en vermogen van de houtkachel, het gebruik en onderhoud ervan en de plaatsing van de schouwmond. De uitstoot van een kachel op hout of vaste fossiele brandstof wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van het toestel, maar ook door de kwaliteit van de brandstof en de manier van stoken.

Als gebruiker heb je dus nog altijd de eindverantwoordelijkheid om de uitstoot en hinder tot het minimum te beperken. Volg daarom zeker ‘de belangrijkste stooktips'.

Sinds eind 2011 mochten enkel nog installaties verkocht worden die voldeden aan de federale productnormering. Sinds kort zijn de Europese Ecodesign-eisen voor ketels en kachels op vaste brandstoffen van kracht, in vervanging van deze federale productnormering.

Hout- en kolenkachels die geproduceerd en verkocht werden vóór 2012, moesten niet voldoen aan de Belgische productnormering. Als je een tweedehandstoestel koopt dat geproduceerd is vóór 2012 heb je dus geen garanties over de kwaliteit en uitstoot ervan. We raden daarom sterk af om een tweedehandstoestel te kopen. Je investeert beter meteen in een nieuwe installatie, waarmee je bij problemen ook opnieuw terecht kunt bij de verkoper.

Bij iedere kachel die verkocht werd conform de federale productnormering, moest een verklaring van overeenstemming aanwezig zijn. Deze garandeerde enerzijds dat de kachel voldeed aan de wettelijke minimale emissie- en rendementseisen. Anderzijds gaf het document ook aan welk rendementsniveau en uitstootniveau van stof en koolstofmonoxide de kachel onder testomstandigheden behaalde. In een databank van de federale overheidsdienst volksgezondheid vind je de houtverbrandingstoestellen die voldoen aan de emissienormen en rendementseisen van Fase III van het Koninklijk Besluit.

Vanaf 1 januari 2019 moeten leveranciers (fabrikanten, importeurs of gemachtigde vertegenwoordigers) hun apparaten, waarvoor een energielabel nodig is, registreren in de Europese Productdatabank voor energie-etikettering (EPREL), alvorens ze op de Europese markt te verkopen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.