Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Aandachtspunten / Maak afspraken met de watermaatschappij

Maak afspraken met de watermaatschappij

Op de LAC-zitting is het in de eerste plaats de bedoeling dat er een oplossing uit de bus komt om begrenzing of afsluiting te vermijden. Om dat te bereiken is het nuttig om afspraken te maken met de watermaatschappij.

LAC-zittingen en dossiers

Bekijk met de watermaatschappij hoeveel LAC-zittingen haalbaar zijn en hoeveel dossiers jullie per zitting behandelen. Je kan rekening houden met deze overwegingen:

 • Hoe meer LAC-zittingen, des te korter je op de bal kan spelen.
 • Hoe meer LAC-zittingen, des te minder lang de schulden (en herinneringskosten) oplopen. 
 • Als de watermaatschappij zich uitspreekt over de maximale looptijd van betaalplannen, besteed dan extra aandacht aan het aantal LAC-zittingen om de schulden onder controle te houden.
 • Als de watermaatschappij een dossier op de LAC-zitting brengt, ligt er altijd een vraag tot begrenzing of afsluiting op tafel. Wees je daarvan bewust. Dossiers kunnen ook los van de LAC worden doorverwezen naar het OCMW. De klant kan op elk moment en onafhankelijk van de LAC samen met het OCMW een afbetalingsplan afspreken.
 • Bij een voorwaardelijke beslissing spreek je best af wat er gebeurt als een klant na een bepaalde termijn zijn betaalplan niet nakomt. Stel dat een klant na tien maanden correct afbetalen in de fout gaat, is een begrenzing of afsluiting dan wel legitiem? Het is aangewezen om het dossier opnieuw op de agenda van de LAC te plaatsen.

Het is misschien aangewezen ook een maximale maandelijkse aflossing af te spreken. Zo kan je bepalen dat het maandelijks te betalen bedrag  binnen eender welk afbetalingsplan maximaal 100 euro kan bedragen.

Ook de ideale looptijd van afbetalingsplannen kan je vooraf afspreken. Zo kan je bijvoorbeeld bepalen dat een schuld die kleiner is dan 150 euro in minimaal 3 maanden wordt afbetaald, een schuld tussen 150 euro en 500 euro in minimaal 6 maanden, en een schuld boven de 500 euro in minimaal een jaar.

Wissel informatie uit

Een uitgebreide verantwoordingsnota van de watermaatschappij bespaart je veel werk. Het is dus aangeraden om daarover afspraken te maken met de watermaatschappij. Een optimale verantwoordingsnota bevat deze gegevens:

 • de contactgegevens van de watermaatschappij
 • het klantnummer en klantverbruiksadres
 • het aantal gedomicilieerden
 • het klanttype (beschermde klant)
 • het gsm- en/of telefoonnummer van de klant (belangrijk!) of een e-mailadres
 • de geschatte of effectieve meterstanden met de opnamedatum
 • de melding of de effectieve meterstand nog opgenomen moet worden
 • de reden van verwijzing naar de LAC
 • de openstaande schulden bij de watermaatschappij en hoe die ontstaan zijn
 • een betalingshistoriek (Was er al een LAC? Loopt er al een betaalplan? Wat ondernam de watermaatschappij al?)
 • de facturen waarover het gaat (in plaats van het totale bedrag)
 • het gemiddelde verbruik en hoe de klant zich daartoe verhoudt
 • een aanbod om maandelijks te betalen

De watermaatschappij is wettelijk verplicht om bepaalde informatie door te geven aan het OCMW (zie ‘Ken de WATER-rechten en -plichten’). Maar je kan ook afspreken om andere gegevens uit te wisselen. Zo kan de watermaatschappij melden dat de klant het afgesproken betaalplan niet volgt, los van (intentie tot) afsluiting.

Communiceer

Het bevordert de efficiëntie als OCMW-medewerkers en watermaatschappijen elkaar rechtstreeks kunnen contacteren. Jullie kunnen ook onderling afspreken welke communicatie de watermaatschappij nog voert naar de klant, bijvoorbeeld: wat moet hij doen om opnieuw aangesloten te worden en waar kan hij terecht?

Als het OCMW en de watermaatschappij een klant niet konden bereiken, kunnen de technische medewerkers van de watermaatschappij in laatste instantie nog schriftelijke informatie overhandigen.

LAC via de telefoon

Het is niet altijd makkelijk om op twee weken tijd een LAC-advies te formuleren. In sommige OCMW’s lost men dat op door de vergadering via de telefoon te houden.

Verwijs klanten door los van de LAC

De watermaatschappij kan klanten met betalingsmoeilijkheden doorverwijzen naar het OCMW, los van een vraag tot afsluiting. Zo kan een vraag tot afsluiting vermeden worden. Dit ligt wel gevoelig. OCMW en watermaatschappij kunnen samen zoeken naar een tactvolle en laagdrempelige manier om klanten aan te spreken.

Verdeel rol en taken

Als de watermaatschappij op huisbezoek gaat bij klanten, zijn er afspraken met het OCMW nodig over ieders rol en taakverdeling. Een bezoek van de watermaatschappij gaat namelijk gepaard met kansen en valkuilen:

Kansen:

 • Er wordt kort op de bal gespeeld – achterstallige betalingen blijven beperkt.
 • De interpretatie van de woon- en leefomgeving van de klant leidt tot een realistischer betaalplan.

Valkuilen:

 • Een bezoek van de watermaatschappij kan intimiderend zijn, waardoor klanten mogelijk een onhaalbaar betaalplan voorstellen.
 • Komt de zaak toch op de LAC, dan is er nog weinig onderhandelingsmarge.
 • De medewerker van de watermaatschappij neemt soms de taak van een hulpverlener over, maar heeft wel een andere agenda. Een sociaal onderzoek voeren en vandaaruit een haalbaar betaalplan voorstellen, is de rol van het OCMW.

Doe de waterscan

De waterscan is gratis voor beschermde klanten. Ook als een OCMW, CAW, of een andere instelling voor schuldbemiddeling een klant voordraagt voor een waterscan, wordt deze gratis uitgevoerd. 

De waterscan bestaat uit verschillende delen:

 1. Een gesprek om het watergebruik te bespreken. De cliënt bekijkt samen met de waterscanner de waterfactuur.
 2. De cliënt krijgt uitleg over de stand van de meter en hoe je die moet aflezen
 3. De waterscanner gaat samen met de cliënt rond in de woning om de toestellen die water verbruiken na te kijken. Hij bekijkt of er mogelijkheden zijn om minder water te verbruiken. Hij voert een lektest uit.
 4. De waterscanner controleert of er leidingen uit lood in de woning zijn (dat kan enkel voor de leidingen die zichtbaar zijn).
 5. De cliënt krijgt tips en een rapportje, die kunnen helpen om water te besparen.

OCMW’s en watermaatschappijen maken best afspraken over hoe ze cliënten kunnen begeleiden naar een waterscan.

Lees meer in het document ‘Maak afspraken met de watermaatschappij’.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.