Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Aandachtspunten / Organiseer je LAC-zitting

Organiseer je LAC-zitting

Hier vind je een aantal tips om je cliënt te ondersteunen, op zijn gemak te stellen en actief te betrekken tijdens de LAC-zitting. Zo komt er sneller een oplossing op maat uit de bus.

Blink uit in ondersteuning

Als maatschappelijk werker ben je op de LAC-zitting om je cliënt bij te staan en een menswaardige en haalbare oplossing voor hem te vinden. Anderzijds fungeer je dikwijls als ‘tussenpersoon’ tussen de klant en de watermaatschappij. Daarom is het belangrijk om je ondersteunende rol voldoende te tonen aan de cliënt. Dat kan mondeling, maar je kan bijvoorbeeld ook de plaats het dichtst bij de cliënt innemen.

Zorg voor onthaal en een constructieve sfeer

Zorg voor een constructieve sfeer op de zitting en onthaal cliënten op een manier die hen op hun gemak stelt:

 • Kies bewust het lokaal waar vergaderd wordt. Grote en statige zalen zijn vaak intimiderend en vergroten de afstand (vaak zelfs letterlijk) met de cliënt.
 • Ook de wachtruimte kan cliënten op hun gemak stellen.

Ga voor volwaardige deelname van de cliënt

Behandel de cliënt als een evenwaardige deelnemer aan het gesprek. Als hij aanwezig is, kan hij zijn kant van het verhaal vertellen en aangeven wat zijn mogelijkheden en beperkingen zijn voor de afspraken die op de LAC-zitting gemaakt worden. De LAC kan dan rekening houden met zijn situatie. Stimuleer cliënten dus om naar de LAC-zitting te komen.

Is de cliënt afwezig, maar was er wel contact, dan kan jij zijn belangen behartigen.

Enkele tips:

 • Ga samen rond de tafel zitten. Een opstelling waarbij de cliënt tegenover het OCMW en de watermaatschappij zit, voelt gauw aan als een tribunaal.
 • Stel elke deelnemer aan het gesprek voor zodat de cliënt weet met wie hij aan de tafel zit.
 • Geef de cliënt de tijd om zijn verhaal te doen.
 • Overweeg de voor- en nadelen van het tijdstip van de zitting.
 • Geef de cliënt duidelijke informatie (zie ‘Betrek je cliënt’). Enkele aandachtspunten:
  • Wijs cliënten erop dat ze naast hun betaalplan ook tussentijdse facturen zullen ontvangen.
  • Vertel over de briefwisseling die nog volgt over het betaalplan.
  • Vertel over mogelijke kredietnota’s. Die zorgen vaak voor verwarring omdat cliënten tegelijkertijd schulden hebben.
  • Wijs cliënten op de voor- en nadelen van maandelijkse en 3-maandelijkse facturen.
  • Communiceer de beslissing van de LAC ook op een andere manier dan via aangetekend schrijven, bijvoorbeeld via een gewone brief. Aangetekende brieven worden vaak niet opgehaald.

Lees meer in het document ‘Organiseer je LAC-zitting’.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.