Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Aandachtspunten / Maak een draaiboek voor je interne werking

Maak een draaiboek voor je interne werking

Een draaiboek helpt om je LAC-werking op een gestructureerde en doordachte manier aan te pakken en meer eenheid te brengen in de aanpak van maatschappelijk werkers.

Volg de LAC-wetgeving

Je draaiboek moet in overeenstemming zijn met de LAC-wetgeving. Die vind je in het algemeen waterverkoopreglement en in het LAC-decreet . Of kijk eens naar ‘Ken de WATER-rechten en -plichten’.

Betrek alle niveaus

Om tot een gedragen document te komen, worden best alle geledingen van het OCMW betrokken bij de opmaak van het draaiboek. Dat betekent dat zowel de Raad als het diensthoofd, de maatschappelijk werkers … zich kunnen vinden in de aanpak van de LAC-werking.

Informeer je cliënt

Voorzie in je draaiboek verschillende contactmomenten met de cliënt. Door hem goed te informeren verhoogt de kans op een goede samenwerking met de maatschappelijk werker. Zo kan er sneller (liefst nog voor de LAC-zitting) een haalbare oplossing gevonden worden in overleg met de cliënt.

De cliënt heeft het recht om goed geïnformeerd te worden over:

  • de inhoud van het LAC-dossier: de aanleiding van het verzoek tot afsluiting en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld de kosten van de afsluiting)
  • zijn verantwoordelijkheid, zijn engagement en het belang van zijn betrokkenheid en eventuele aanwezigheid op de LAC-zitting. De cliënt moet beseffen dat hij kan bijdragen tot een oplossing: vragen stellen en reageren, bereidheid tonen, samen zoeken naar een haalbaar betaalplan …
  • het verloop van een LAC-zitting en hoe er met de informatie uit het sociaal onderzoek zal worden omgesprongen
  • de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Die kan de cliënt ondersteunen en helpen zijn verhaal te vertellen. Deze mogelijkheid betekent voor veel cliënten het duwtje in de rug om naar de LAC-zitting te (durven) gaan.
  • de mogelijkheid om, na de LAC-zitting, de LAC-actoren te contacteren als de sociale en financiële situatie van de cliënt verandert en er problemen zijn om de gemaakte afspraken na te leven
  • zijn rechten en plichten in het kader van de waterlevering (zie ‘Ken de WATER-rechten en -plichten’.

Opvolging en nazorg

Opvolging en nazorg zijn erg belangrijk, maar vaak rest er nog maar weinig tijd voor. Een goede beschrijving in het draaiboek maakt de acties bevattelijker en duidelijker. Dat kan helpen om ruimte te voorzien en de nazorg als een evident onderdeel van het proces te zien.   

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.