Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Aandachtspunten

Overzicht aandachtspunten

Voor een goede werking van de lokale adviescommissie zijn er 8 aandachtspunten. In deze rubriek vind je een korte bespreking per aandachtspunt en heel wat voorbeelden uit de praktijk.
Titel Beschrijving
Betrek je cliënt Het bereiken van de doelgroep is voor veel OCMW’s een belangrijk knelpunt. Hier vind je een aantal concrete stappen die je samen met je OCMW-collega’s kan zetten.
Maak een draaiboek voor je interne werking Een draaiboek helpt om je LAC-werking op een gestructureerde en doordachte manier aan te pakken en meer eenheid te brengen in de aanpak van maatschappelijk werkers.
Ken de WATER-rechten en -plichten De rechten en plichten van de watermaatschappijen en de rioolbeheerders enerzijds en hun klanten anderzijds, zijn vastgelegd in het algemeen waterverkoopreglement. Hier vind je enkele elementen uit dat reglement die belangrijk zijn in het kader van de LAC-werking.
Organiseer je LAC-zitting Hier vind je een aantal tips om je cliënt te ondersteunen, op zijn gemak te stellen en actief te betrekken tijdens de LAC-zitting. Zo komt er sneller een oplossing op maat uit de bus.
Vermijd afsluiting Het OCMW is een belangrijke actor in de strijd tegen waterarmoede. Lees hier wat je kan doen om de waterlevering te garanderen bij mensen met betalingsmoeilijkheden.
Maak afspraken met het waterbedrijf Op de LAC-zitting is het in de eerste plaats de bedoeling dat er een oplossing uit de bus komt om begrenzing of afsluiting te vermijden. Om dat te bereiken is het nuttig om afspraken te maken met het waterbedrijf.
Bied nazorg De LAC is een efficiënt instrument om mensen te verwijzen naar de reguliere hulpverlening. Het is zinvol om na de zitting contact te houden met je cliënten. Sluit cliënten ook zo snel mogelijk opnieuw aan.
Voorkom waterarmoede Je kan waterarmoede helpen voorkomen door in te zetten op waterbesparing en mensen te wijzen op premies, financiële steun en hun waterrechten en -plichten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.