Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Wetgeving waterfactuur

Wetgeving waterfactuur

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Algemeen waterverkoopreglement Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.
Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Wet op de afvalwaterheffing
Drinkwaterdecreet Drinkwater, grondwater, heffing, parameters, distributie, kwaliteit, leidingwater
Besluit VR werkingstoelage exploitanten openbaar waterdistributienetwerk Bovengemeentelijke saneringsverplichting; algemene werkingstoelage; kwartaalvoorschotten; MINA-fonds; inningsbijdrage
Omzendbrief aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding Gemeentelijke saneringsverplichting, aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding
Omzendbrief toepassingsgebied gemeentelijke saneringsvergoeding Gemeentelijke saneringsverplichting, toepassingsgebied gemeentelijke saneringsvergoeding, private waterwinning
Decreet houdende algemene bepalingen betreffende milieubeleid Algemene bepalingen milieubeleid
Adviezen WaterRegulator Alle adviezen van de WaterRegulator voor een transparante en efficiënte watersector.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid