Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Werking en evaluatie saneringsinfrastructuur

Werking en evaluatie saneringsinfrastructuur

Als je de WC doorspoelt of een douche neemt, verlaat het afvalwater jouw woning en komt in het riool terecht. Dan mag je er toch op vertrouwen dat dit afvalwater correct wordt afgevoerd en gezuiverd? En vervolgens geloosd in een waterloop zonder schade aan het milieu te berokkenen?

De verbeterende waterkwaliteit geeft aan dat dit vertrouwen gerechtvaardigd is. Maar kunnen we ook concreet in beeld brengen dat de dure investeringen  goed functioneren? Het gaat tenslotte om miljarden euro’s die Vlaanderen, en dus de burger, sinds 1990 in de afvalwatersaneringsinfrastructuur investeert om een betere waterkwaliteit te bereiken.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.