Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Evaluatie saneringsinfrastructuur 2015

Evaluatie saneringsinfrastructuur 2015

Uitgave 25-07-2016In dit rapport wordt de evolutie van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur geschetst. Daarnaast wordt de werking en het beheer ervan op basis van de beschikbare gegevens voor 2015 geëvalueerd.

De uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen zit op het goede spoor:

  • Eind 2015 werd het afvalwater van ruim 81 % van alle Vlamingen gezuiverd.
  • De zoneringsplannen werden geactualiseerd en herzien. Ook de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen werden goedgekeurd.
  • In 2015 voldeden 286 van de 293 geëvalueerde rioolwaterzuiveringsinstallaties aan alle voorwaarden van hun vergunning.
  • Door de 310 automatische meetstations verspreid over Vlaanderen werd in 2015 een gemiddeld overstortpercentage van 1,93% geregistreerd.
  • Door Aquafin werden in 2015 382 incidenten gemeld.
  • Uit de ecologische performantie-indicatoren van de VMM blijkt dat er nog aandachtspunten zijn, waarvan de werking van overstorten het belangrijkste is.
  • 305 gemeenten namen deel aan de bevraging om de gemeentelijke performantie-indicatoren te berekenen, waaruit de afkoppeling van niet-verontreinigd water als belangrijkste aandachtspunt naar voor komt.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.