Vlaanderen.be www.vmm.be

Overstorten

Een gemengde riolering voert naast afvalwater ook grote hoeveelheden regenwater af. Als het hard regent, kan er een overstort in werking treden.

Het teveel aan regenwater en ongezuiverd afvalwater komt dan in de waterloop terecht. Een overstorting is natuurlijk geen goede zaak voor de kwaliteit van de waterloop. Daarom wordt het aantal keren dat een overstort mag werken (aantal overstortingen) streng beperkt. Het meetnet overstorten registreert hoe vaak en hoe lang een aantal overstorten in werking treden.

Overstorten op minst kwetsbare waterlopen

Een overstorting in een grotere waterloop als de Schelde heeft natuurlijk een veel kleinere impact dan in een kwetsbare bovenloop. Daarom kiest men bij voorkeur een grotere waterloop uit om in over te storten.

De waterlopen zijn daarom ingedeeld in kwetsbaarheidsklassen  aangeduid met kleuren. Deze klassen gaan van niet-ingekleurd (normale kwetsbaarheid) over geel (binnen invloedszone van kwetsbare waterloop) en groen (kwetsbaar) tot blauw (zeer kwetsbaar). In blauwe waterlopen mag niet of slechts uiterst zelden worden overgestort.

Bekijk de kwetsbaarheidskaart riooloverstorten

Opdat een overstort niet vaker dan voorzien in werking treedt,  zijn twee zaken van belang: er mag niet te veel water toekomen, en de vooropgestelde  hoeveelheid water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet daar ook toekomen. Voor het eerste is de gemeente of rioolbeheerder verantwoordelijk, door overtollig water uit de riolering te weren. Het tweede is een opdracht voor Aquafin. De correcte werking van overstorten is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor de eenvoud beoordelen we de overstortwerking bij de bovengemeentelijke indicatoren.

Evolutie overstortduur en -frequentie

Het meetnet riooloverstorten bestaat sinds 2003 en telde in 2015 310 automatische meetstations verspreid over Vlaanderen.

Overstortduur per meetpunt op kaart van Vlaanderen. Situatie 2014.

Jaar

Overstortduur

Gem/jaar (%)

Overstortduur

Gem/5 jaar(%)

Aantal events

Gem/jaar

Aantal events

Gem/5 jaar

Neerslag totaal (mm)

(1)

Aantal dagen met neerslag (>= 0,1 mm)

(1)

2009 2,46 2,87 42 49 763,6 190
2010 2,92 2,76 42 45 914,1 201
2011 2,64 2,75 38 43 814,9 187
2012 2,89 2,72 46 42 976,5 212
2013 2,22 2,63 40 42 815,9 180
2014 1,87 2,51 40 41 784,3 183
2015 1,93 2,31 37 40 736,7 198

(1) Bron: website KMI: http://www.meteo.be

In 2015 is het gemiddeld overstortpercentage gezakt naar 1,93%, wat op 365 dagen overeenkomt met een gecumuleerde duur van 10.144 minuten of 7 dagen 1 uur 4 minuten overstort. Op een jaargemiddelde van 37 overstortevents levert dit een gemiddelde duur van 274 minuten per event. De beperkte stijging in 2015 is voor een deel te wijten aan het feit dat het aantal neerslagdagen iets toenam.

Top 10 van meest werkende overstorten in 2009 vergeleken met hun plaats in 2015.
Plaats
in 2009
NaamBekkenOverstortduur
(%) 2009
Plaats
in 2013
Overstortduur
(%) 2013
1 TIENEN INDUSTRIE DEMER 53,22 dichtgemaakt
2 BEERSE ANTWERPSE NETE 34,85 247 0,15
3 REKEM OUDEWEERD MAAS 20,53 6 10,48
4 BAARLEHERTOG ZONDEREIGEN MAAS 19,46 9 8,43
5 ZONHOVEN RWZI DEMER 16,53 renovatie

6 WOUMEN NOORDBROEK IJZER 15,54 27 5,02
7 KLEINGELMEN GROENSCHILD DEMER 15,29 16 6,64
8 MERKSPLAS RWZI MAAS 14,28 46 3,71
9 TESSENDERLO BEGIJNEWINNING NETE 11,96 25 5,52
10 IEPER RWZITRIS IJZER 11,07 24 5.59

Wanneer we de tabel bekijken, zijn er stilaan een aantal verschuivingen zichtbaar. Zo is intussen de overstort Tienen Industrie verwijderd na renovatie van het rioolstelsel en stort Beerse Antwerpse veel minder over door afkoppeling van één bepaald bedrijf. In Zonhoven zijn na de renovatie 2 overstorten bemeten die respectievelijk 1,93% en 3,36% nog overstorten en daarmee plaats 85 en 53 in de ranking bekleden. De resultaten van het meetnet laten toe om de werking en het beheer van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur te optimaliseren en om gericht investeringsprojecten te definiëren.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid