Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Uitstoot zwaveldioxide

Uitstoot zwaveldioxide (SO₂)

  • zwaveldioxide (SO2) kan schade veroorzaken aan de gezondheid en aan de vegetatie door de verzuring van het milieu
  • uitstoot bijna uitsluitend afkomstig van de verbranding van brandstoffen met een hoog zwavelgehalte
  • de industrie- en energiesector zijn de voornaamste bronnen
  • sterke daling van de uitstoot sinds 2000, dankzij het gebruik van brandstoffen met een lager zwavelgehalte
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030*:

20202030
SO2 (t.o.v. 2005) Goed - 55 % Goed - 66 %

*Bij de evaluatie van de doelstellingen wordt de uitstoot van SO2 door de luchtvaart cruise en de internationale zeevaart niet meegeteld. 

toestandToestand in 2020

Toetsing aan het Vlaams luchtbeleidsplan toont dat de uitstoot met 83 % daalde in de periode 2005-2020. De doelstellingen tegen 2020 en 2030 (respectievelijk 55 % en 66 % afname t.o.v. 2005) zijn dus gehaald.

De verbranding van brandstoffen met een hoog zwavelgehalte veroorzaakte bijna alle uitstoot:

  • industrie (55 %): vooral afkomstig van de ijzer- en staalindustrie
  • energiesector (35 %): emissies vooral afkomstig van de raffinaderijen

 evolutieEvolutie 

 Daling van de uitstoot met 86 % ten opzichte van 2000:

  • uitstoot daalde sterk maar stabiliseerde de laatste jaren
  • afname vooral te danken aan het gebruik van brandstoffen met een lager zwavelgehalte voor transport, industriële processen en energieopwekking
  • stookolie voor woningverwarming (sector huishoudens) en de brandstof gebruikt in de luchtvaart (sector transport) waren een aanzienlijke bron tot 2007/2008 maar zijn de laatste jaren eerder verwaarloosbaar door lager zwavelgehalte

aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de uitstoot van SO2 verder te doen dalen, is de verdere ontwikkeling van kosteneffectieve reductiemaatregelen bij de industrie en de elektriciteitsproductie nodig. Onder andere de sanering van de zwaveluitstoot bij de productie van geëxpandeerde kleikorrels kan hiertoe bijdragen.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.