Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Uitstoot zwaveldioxide

Uitstoot zwaveldioxide (SO₂)

 • Zwaveldioxide (SO2) kan schade veroorzaken aan de gezondheid en aan de vegetatie door de verzuring van het milieu.
 • SO2 draagt ook bij tot de vorming van secundair fijn stof. 
 • Uitstoot bijna uitsluitend afkomstig van de verbranding van brandstoffen met een hoog zwavelgehalte.
 • De industrie- en energiesector zijn de voornaamste bronnen.
 • Sterke daling van de uitstoot sinds 2005, dankzij het gebruik van brandstoffen met een lager zwavelgehalte.
Laatst bijgewerkt: mei 2024
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

Zwaveldioxide heeft negatieve effecten op de gezondheid, de natuur en gebouwen:

 • Gezondheid: via de ademhaling komt zwaveldioxide in het lichaam. Het is irriterend en bij hoge concentraties kan het ademhalingsproblemen veroorzaken, vooral bij personen die lijden aan astma of chronische longziekten.
 • Zwaveldioxide draagt bij aan de vorming van secundair fijn stof, wat ook schadelijk is voor de gezondheid.
 • Vegetatie: planten nemen zwaveldioxide op via de huidmondjes, wat schadelijk kan zijn bij hoge concentraties. Zwaveldioxide wordt ook omgezet in zwavelzuur, wat de bodem en water kan verzuren met negatieve effecten op bodem- en waterleven.
 • Gebouwen: zwaveldioxide zorgt voor een versnelde verwering van historische gebouwen of steen en voor metaalcorrosie.

doelstellingDoelstellingen

Toetsing aan het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030* toont dat de uitstoot met 81 % daalde tussen 2005-2022. De doelstelling tegen 2030 ( 66 % afname t.o.v. 2005) is dus reeds gehaald:

Uitstoot 2022Doel 2030
SO2 (t.o.v. 2005) - 81 % Groene vink - 66 %

*Bij de evaluatie van de doelstellingen wordt de uitstoot van SO2 door de luchtvaart cruise en de internationale zeevaart niet meegeteld.

toestandToestand in 2022

Het gebruik van grond- en brandstoffen met een hoog zwavelgehalte veroorzaakte bijna alle uitstoot:

 • Industrie (56 %): vooral van de ijzer- en staalindustrie.
 • Energiesector (34 %): emissies vooral van de raffinaderijen.

 evolutieEvolutie 

 Daling van de totale uitstoot met 82 % t.o.v. 2005:

 • De uitstoot daalt sterk maar stabiliseerde de laatste jaren.
 • De afname komt vooral door het gebruik van brandstoffen met een lager zwavelgehalte voor transport, industriële processen en energieopwekking.
 • De stookolie voor woningverwarming (sector huishoudens) en de brandstof gebruikt in de luchtvaart (sector transport) waren een aanzienlijke bron tot 2007/2008 maar deze bron is de laatste jaren eerder verwaarloosbaar door verminderd gebruik van stookolie en een lager zwavelgehalte. 

aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de uitstoot van SO2 verder te doen dalen, is de verdere ontwikkeling van kosteneffectieve reductiemaatregelen bij de industrie nodig. O.a. de sanering van de zwaveluitstoot bij de productie van geëxpandeerde kleikorrels kan hiertoe bijdragen.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.