Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Uitstoot koolstofmonoxide

Uitstoot koolstofmonoxide (CO)

  • de voornaamste bron van uitstoot is de industrie, met name de ijzer- en staalindustrie
  • de uitstootdaling sinds 2000 is vooral te danken aan minder uitstoot door transport
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de uitstoot van CO.

toestandToestand in 2020

Industrie, huishoudens en transport hadden de grootste uitstoot:

  • industrie (58 %): voornamelijk afkomstig van de ijzer- en staalsector
  • huishoudens (23 %): vooral door houtstook bij gebouwenverwarming
  • transport (14 %): vooral afkomstig van wegverkeer

 evolutieEvolutie

 Er is een daling van de uitstoot met 57 % ten opzichte van 2000:

  • sterke afname van de uitstoot door wegverkeer omdat auto's met een euronorm lager dan Euro 2 uit de vloot verdwijnen 
  • daling industriële uitstoot, maar sterke schommelingen tussen jaren door variabele uitstoot van de ijzer- en staalindustrie
  • huishoudelijke uitstoot fluctueert over de jaren door wisselende meteorologische omstandigheden met meer houtstook in strenge winters

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor CO werden geen specifieke maatregelen geformuleerd omdat de focus op stikstofoxiden en fijn stof ligt. Een aantal maatregelen uit het luchtbeleidsplan hebben wel een positieve impact op de uitstoot van CO. Voor de industrie kunnen er ook verplichtingen in de milieuvergunning worden opgenomen.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.