Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Uitstoot koolstofmonoxide

Uitstoot koolstofmonoxide (CO)

  • Koolstofmonoxide (CO) is een zeer giftig, kleur-, smaak- en reukloos gas en komt vrij bij onvolledige verbranding.
  • CO verdringt zuurstof in het bloed, wat bij heel hoge concentraties (in slecht verluchte binnenruimtes) dodelijk kan zijn. 
  • De voornaamste bron van uitstoot is de industrie, de ijzer- en staalindustrie in het bijzonder.
  • De uitstootdaling sinds 2000 ligt vooral aan minder uitstoot door transport.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de CO-uitstoot.

toestandToestand in 2021

Industrie, huishoudens en transport hadden de grootste uitstoot:

  • Industrie (51 %): vooral van de ijzer- en staalsector.
  • Huishoudens (23 %): vooral door houtstook bij gebouwenverwarming.
  • Transport (21 %): vooral van wegverkeer.

 evolutieEvolutie

 Er is een daling van de uitstoot met 58 % t.o.v. 2000:

  • Sterke afname van de uitstoot door wegverkeer omdat auto's met een euronorm lager dan Euro 2 uit de vloot verdwijnen.
  • Daling industriële uitstoot, maar sterke schommelingen tussen jaren door variabele uitstoot van de ijzer- en staalindustrie.
  • Huishoudelijke uitstoot fluctueert over de jaren door wisselende meteorologische omstandigheden met meer houtstook in strenge winters.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor CO werden geen specifieke maatregelen geformuleerd omdat de focus op stikstofoxiden en fijn stof ligt. Een aantal maatregelen uit het luchtbeleidsplan hebben wel een positieve impact op de CO-uitstoot. Voor de industrie kunnen er ook verplichtingen in de milieuvergunning worden opgenomen.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.