Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Concentratie zwaveldioxide

Concentratie zwaveldioxide (SO₂) in de omgevingslucht

 • zwaveldioxide (SO2) kan schade veroorzaken aan de gezondheid en aan de vegetatie en draagt bij tot de verzuring van het milieu
 • SO2 draagt ook bij aan de vorming van secundair fijn stof
 • de hoogste concentraties werden gemeten op locaties nabij industrie
 • er is een daling van de SO2-concentraties de laatste decennia
 • de Europese grenswaarden zijn in 2020 gehaald, maar de WGO-advieswaarde (2005) voor dagwaarden werd wel overschreden
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamDoelstelling
EU-grenswaarde voor bescherming gezondheid vanaf 2005
 • maximaal 24 keer per jaar uurwaarde > 350 µg/m³ 
 • maximaal 3 keer per jaar dagwaarde > 125 µg/m³
EU-alarmdrempel 500 µg/m³ gedurende 3 opeenvolgende uren 
EU-kritiek niveau voor bescherming vegetatie 20 µg/m³ tijdens het jaar en tijdens het winterseizoen
(1/10 t.e.m. 31/3)
WGO-advieswaarde voor bescherming gezondheid (2005)
 • 1 dag: 20 µg/m³
 • 10 min: 500 µg/m³
WGO-kritiek niveau voor bescherming vegetatie (2005) 10 - 30 µg/m³ (afhankelijk van vegetatietype) tijdens het jaar
en/of tijdens het winterseizoen (1/10 t.e.m. 31/3)

toestandToestand in 2020

In 2020 zijn de Europese dag- en uurgrenswaarde en de alarmdrempel overal gehaald.

Maar op 5 van de 8 meetplaatsen die representatief zijn voor de bescherming van de gezondheid werd de WGO-dagadvieswaarde (2005) overschreden.

De WGO-advieswaarde (2005) over 10 minuten kon niet getoetst worden omdat het kleinste tijdsinterval van de metingen 30 minuten bedroeg. 

Het kritieke niveau voor de bescherming van de vegetatie van zowel de EU als de WGO (2005) is gehaald op de 9 landelijke meetplaatsen.

De gemeten jaargemiddelden varieerden tussen 0,5 µg/m³ en 8,5 µg/m³:

 • het laagste jaargemiddelde werd gemeten in een natuurgebied in Tielt-Winge
 • de hoogste jaargemiddelden werden gemeten in Hoboken nabij industrie en in de omgeving van de Antwerpse Haven 

De hoogste gemodelleerde jaargemiddelden komen voor:

 • in de Antwerpse haven, vooral in de omgeving van de raffinaderijen
 • nabij lokale industriële activiteiten

evolutieEvolutie

Daling van de SO2-concentraties sinds 2000 in alle typegebieden:

 • dit weerspiegelt de daling van de SO2-uitstoot
 • sinds enkele jaren is er wel een stagnatie van de concentraties als gevolg van een stabilisatie van de SO2-uitstoot en het bereiken van de ondergrens van het meetbereik van de monitoren in sommige gebieden
 • de hoogste concentraties worden gemeten op meetplaatsen nabij industrie
 • de laatste jaren zijn de concentraties op (voor)stedelijke meetplaatsen gedaald tot vrijwel hetzelfde niveau als op de landelijke meetplaatsen door een daling van de uitstoot van de huishoudens en het verkeer

aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de uitstoot van SO2 verder te doen dalen, is de verdere ontwikkeling van kosteneffectieve reductiemaatregelen bij de industrie en de elektriciteitsproductie nodig. Onder andere de sanering van de zwaveluitstoot bij de productie van geëxpandeerde kleikorrels kan hiertoe bijdragen.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.