Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Concentratie zwaveldioxide

Concentratie zwaveldioxide (SO₂) in de omgevingslucht

 • Zwaveldioxide (SO2) kan schade veroorzaken aan de gezondheid en aan de vegetatie door de verzuring van het milieu.
 • SO2 draagt ook bij tot de vorming van secundair fijn stof.
 • De hoogste concentraties werden gemeten op locaties nabij industrie.
 • De SO2-concentraties daalden de laatste decennia sterk.
 • De Europese grenswaarden en de WGO-dagadvieswaarde werden in 2022 op alle meetplaatsen behaald.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

Zwaveldioxide heeft negatieve effecten op de gezondheid, de natuur en gebouwen:

 • Gezondheid: via de ademhaling komt zwaveldioxide in het lichaam. Het is irriterend en bij hoge concentraties kan het ademhalingsproblemen veroorzaken, vooral bij personen die lijden aan astma of chronische longziekten.
 • Zwaveldioxide draagt bij aan de vorming van secundair fijn stof, wat ook schadelijk is voor de gezondheid.
 • Vegetatie: planten nemen zwaveldioxide op via de huidmondjes, wat schadelijk kan zijn bij hoge concentraties. Zwaveldioxide wordt ook omgezet in zwavelzuur, wat de bodem en water kan verzuren met negatieve effecten op bodem- en waterleven.
 • Gebouwen: zwaveldioxide zorgt voor een versnelde verwering van historische gebouwen of steen en voor metaalcorrosie.

doelstellingDoelstellingen

NaamDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen in 2022
EU-grenswaarde voor bescherming gezondheid vanaf 2005 Uur: maximaal 24 keer per jaar > 350 µg/m³ 
Dag: maximaal 3 keer per jaar > 125 µg/m³
Groene vink 7/7
Groene vink 7/7
EU-alarmdrempel 500 µg/m³ gedurende 3 opeenvolgende uren  Groene vink 7/7
EU-kritiek niveau voor bescherming vegetatie 20 µg/m³ tijdens het jaar en tijdens het winterseizoen (1/10 t.e.m. 31/3) /
WGO-advieswaarde voor bescherming gezondheid Dag: maximaal 3 keer per jaar > 40 μg/m³
10 min: 500 µg/m³*
Groene vink 7/7
/
WGO-kritiek niveau voor bescherming vegetatie 10 - 30 µg/m³ (afhankelijk van vegetatietype) tijdens het jaar en/of tijdens het winterseizoen (1/10 t.e.m. 31/3) /

*Deze kan niet getoetst worden omdat het kleinste tijdsinterval van de metingen 30 minuten bedraagt.

toestandToestand in 2022

In 2022 zijn de Europese dag- en uurgrenswaarde en de alarmdrempel overal gehaald. Ook de WGO-dagadvieswaarde werd op alle meetplaatsen gerespecteerd. Omdat de SO2-samplermetingen in natuurgebieden werden stopgezet eind 2020 (door zeer lage concentraties) kan het kritieke niveau voor de bescherming van de vegetatie niet getoetst worden. De voorbije jaren werd dit ruimschoots gerespecteerd.

De gemeten jaargemiddelden varieerden tussen 0,7 µg/m³ en 7,2 µg/m³:

 • De hoogste jaargemiddelden werden gemeten nabij industrie in de Antwerpse Haven (nabij petrochemische bedrijven en raffinaderijen) en in Hoboken (nabij de bedrijven Umicore en Argex).

De modelkaart bevestigt dit en toont ook de hoogste gemodelleerde jaargemiddelden:

 • In de Antwerpse haven, vooral in de omgeving van de raffinaderijen.
 • Nabij lokale industriële activiteiten.

evolutieEvolutie

Daling van de SO2-concentraties in alle typegebieden op langetermijn:

 • Dit weerspiegelt de daling van de SO2-uitstoot.
 • Sinds 2015 zien we eerder een stagnatie van de concentraties als gevolg van een stabilisatie van de SO2-uitstoot en het bereiken van de ondergrens van het meetbereik van de monitoren.
 • De concentraties op (voor)stedelijke meetplaatsen zijn gedaald tot vrijwel hetzelfde niveau als op de landelijke meetplaatsen door een daling van de uitstoot van de huishoudens en het verkeer. De concentraties gemeten op de meetplaatsen nabij industrie liggen iets hoger.

Sinds 2020 kan er alleen nog een gemiddelde voor het industrieel en stedelijk typegebied berekend worden aangezien het meetnet is afgebouwd door de lage concentraties)

aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de uitstoot van SO2 verder te doen dalen, is de verdere ontwikkeling van kosteneffectieve reductiemaatregelen bij de industrie en de elektriciteitsproductie nodig. Onder andere de sanering van de zwaveluitstoot bij de productie van geëxpandeerde kleikorrels kan hiertoe bijdragen.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.