Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Concentratie vluchtige organische stoffen (VOS)

Concentratie vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht

 • vluchtige organische stoffen (VOS) is een verzamelnaam voor een groep van gasvormige stoffen die voornamelijk uit koolstof- en waterstofatomen bestaan
 • sommige VOS (bv. benzeen) zijn kankerverwekkend, andere bedreigen dan weer de ozonlaag
 • de grens- en advieswaarden van alle gemeten VOS zijn in 2020 op alle meetplaatsen gehaald
 • de hoogste benzeenconcentraties werden in 2020 gemeten op meetplaatsen nabij petrochemische bedrijven
 • de benzeenconcentraties daalden ten opzichte van 2000
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 • benzeen: Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde: 5 µg/m³ (op basis van uur- of dagwaarden)
 • benzeen: VLAREM II-grenswaarde voor het jaargemiddelde: 50 µg/m³ als P98 (op basis van dagwaarden)
 • tolueen: WGO-advieswaarde van 260 µg/m³ per week en 1000 µg/m³ per half uur
 • tetrachlooretheen: WGO-advieswaarde van 250 µg/m³ per jaar

toestandToestand in 2020 

Alle grens- en advieswaarden zijn op alle meetplaatsen gehaald in 2020.

De VMM mat het hoogste jaargemiddelde voor benzeen (2,08 µg/m³) op de Polderdijkweg in de Antwerpse haven. De P98-waarde bedroeg er 5,97 µg/m³.

 • deze meetplaats is gelegen in industriegebied en is dus minder representatief voor de menselijke gezondheid
 • de luchtkwaliteit op deze meetplaats wordt sterk beïnvloed door de petrochemische industrie

Het tweede hoogste jaargemiddelde (0,89 µg/m³) werd gemeten in Zelzate-Havenlaan. De P98-waarde bedroeg er 2,96 µg/m³. De hoogste halfuurwaarde (157,2 µg/m³) voor tolueen representatief voor de bevolking namen we hier ook waar.

 • deze meetplaats is in een woongebied gelegen
 • de nabijgelegen teerraffinaderij Rain Carbon heeft een invloed op de gemeten concentraties

In Antwerpen-Luchtbal vonden we het hoogste weekgemiddelde (3,57 µg/m³) voor tolueen representatief voor de bevolking terug.

 • deze meetplaats ligt in woongebied, in de buurt van de Antwerpse haven
 • er vindt een sterke invloed plaats van de nabijgelegen petrochemische industrie

Het hoogste jaargemiddelde voor tetrachlooretheen bedroeg 0,16 µg/m³ en namen we waar op de Antwerpse locaties Borgerhout (woongebied) en Polderdijkweg (havengebied).

 evolutieEvolutie

Er is een daling van de benzeenconcentraties sinds 2000:

 • de meetplaatsen en meetmethoden wijzigden over de jaren
 • tot 2016 maten we voornamelijk op industriële meetplaatsen (automatische monitoren)
 • vanaf 2017 bereken we het jaargemiddelde met samplermetingen op landelijke, stedelijke en voorstedelijke meetplaatsen

aanpakHoe pakken we dit aan?

Voor NMVOS is er vooral reductiepotentieel bij de industrie, meer bepaald bij enkele specifieke industriële processen en bij op- en overslagactiviteiten van vluchtige (petro)chemische producten en bij specifieke huishoudelijke producten.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.