Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Uitstoot dioxines

Uitstoot dioxines

  • We gebruiken de term dioxines als verzamelnaam voor zowel dioxines als furanen.
  • De voornaamste bron van uitstoot is de industrie, gevolgd door huishoudens en afval.
  • De sterke uitstootdaling sinds 2000 komt vooral door een lagere uitstoot door afvalverbrandingsinstallaties.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de uitstoot van dioxines.

toestandToestand in 2021

Industrie, huishoudens en afval hadden de grootste uitstoot:

  • Industrie (36 %): vooral afkomstig van de metaalnijverheid.
  • Huishoudens (27 %): vooral door houtstook in functie van gebouwenverwarming
  • Afval (24 %): meeste uitstoot afkomstig van branden van gebouwen en voertuigen.

evolutieEvolutie

De uitstoot daalt met 69 % t.o.v. 2000:

  • Afname vooral in de periode 2000-2014.
  • Voornamelijk dankzij maatregelen bij de afvalverbrandingsinstallaties.
  • De allergrootste emissiedaling gebeurde door verbod op open afvalverbranding.
  • Vrij stabiele uitstoot sinds 2014.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Zowel bij de industrie als de huishoudens (houtstook) is er potentieel om de uitstoot van dioxines te verminderen:  

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.