Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Concentratie koolstofmonoxide

Concentratie koolstofmonoxide (CO) in de omgevingslucht

 • koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij onvolledige verbranding
 • verhoogde concentraties rond (grote) steden, snelwegen en vooral in de Gentse Kanaalzone nabij de belangrijkste Vlaamse industriële CO-bron 
 • in 2020 zijn de Europese grenswaarde en de WGO-advieswaarden ruim gehaald
 • de jaargemiddelde concentraties daalden ten opzichte van de start van de metingen
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamMiddelingstijdDoelstelling
EU-grenswaarde vanaf 2005 hoogste 8-uurgemiddelde van een dag 10 mg/m³
WGO-advieswaarde 15 min* 100 mg/m³
30 min 60 mg/m³
1 uur 30 mg/m³
8 uur 10 mg/m³

*deze kan niet getoetst worden omdat het kleinste tijdsinterval van de metingen 30 minuten bedraagt

toestandToestand in 2020

De 4 meetplaatsen haalden in 2020 ruim de Europese grenswaarde.

Ook de WGO-advieswaarden zijn gehaald voor de verschillende tijdsvensters.

De CO-concentratie werd gemeten op 4 meetplaatsen:

 • de jaargemiddelden lagen tussen 0,21 en 0,28 mg/m³
 • de hoogste 8-uurgemiddelden lagen tussen 0,94 en 2,32 mg/m³
 • zowel het hoogste jaargemiddelde als het hoogste 8-uurgemiddelde werd gemeten op de meetplaats Zelzate, nabij het staalproducerende bedrijf ArcelorMittal, de belangrijkste CO-bron van Vlaanderen

In het algemeen waren de gemodelleerde jaargemiddelden verhoogd in en rond stedelijke gebieden en langs snelwegen:

 • concentraties vooral verhoogd in en rond Antwerpen en ook rond Gent en Brussel
 • de hoogste concentraties werden gemodelleerd in het noorden van de Gentse Kanaalzone (in de omgeving van ArcelorMittal) 
 • weerspiegelt de rol van industrie, huishoudens en verkeer als belangrijkste bron

 evolutieEvolutie

 • er is een globale daling van de CO-jaargemiddelden ten opzichte van 2002 (daling tussen 32 % en 50 %)
 • de laatste jaren is er eerder een stagnatie van de jaargemiddelden
 • in 2020 zet de daling zich verder, mede onder invloed van de coronamaatregelen (minder verkeer en lagere industriële productie)

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor CO werden geen specifieke maatregelen geformuleerd omdat de focus op stikstofoxiden en fijn stof ligt. Een aantal maatregelen uit het luchtbeleidsplan hebben wel een positieve impact op de uitstoot van CO. Voor de industrie kunnen er ook verplichtingen in de milieuvergunning worden opgenomen. 

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.