Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2022

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2022

Uitgave 24-10-2023Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2022. De VMM mat er de polluenten zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, vluchtige organische stoffen, dioxines en PCB’s en PFAS. De meetresultaten werden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het rapport bespreekt de trend van de afgelopen jaren en de uitstoot van een aantal polluenten.

Cover rapport luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2022De Antwerpse haven is een sterk geïndustrialiseerd gebied met veel (petro)chemische bedrijven. Enkele conclusies:

 • De uitstoot daalt.
 • Belangrijkste bronnen zijn:
  • petroleumraffinaderijen voor SO2 en NMVOS,
  • industrie voor NO2 primair PM10 en NMVOS
  • scheepverkeer voor NO2, primair PM2,5 en elementair koolstof
 • Alle Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit werden gehaald.
 • De WGO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof liggen ver buiten bereik, net als in de rest van Vlaanderen.
 • Sterke daling van SO2 tot 2012, daarna stagnatie.
 • Geleidelijke daling voor NO2, fijn stof, zwarte koolstof.

Naar de indicatorpagina (doelstellingen, toestand, evolutie en aanpak) » 


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.