Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Meetcampagne op 50 locaties in Antwerpse haven wijst extra hotspots aan

Meetcampagne op 50 locaties in Antwerpse haven wijst extra hotspots aan

24-01-2023
Een uitgebreide meetcampagne wees een aantal extra hotspots aan in de Haven van Antwerpen. De VMM meet al jaren de concentratie van vluchtige organische stoffen op 4 meetplaatsen. Omdat een aantal hoge concentraties moeilijk te verklaren zijn, maakte de VMM een actieplan op om de ongekende bronnen in kaart te brengen. Zo wil de VMM samen met haar partners de uitstoot terugdringen zodat de luchtkwaliteit verbetert.

Voornaamste resultaten

In de haven van Antwerpen is het grootste aantal chemische bedrijven van heel Europa gevestigd. Daarom wordt het hele havengebied gescreend op vluchtige organische stoffen (VOS). Hiervoor organiseerde de VMM in 2021 een meetcampagne op 50 locaties met volgende resultaten:

 • De gemiddelde concentraties van VOS lagen tot 5 keer hoger dan in Vlaanderen.
 • Voor een aantal stoffen zijn er grens- en advieswaarden. Deze werden gerespecteerd.
 • De meetcampagne toonde 5 aandachtzones in het Antwerpse Havengebied. Vier ervan liggen in het zuidelijk deel van de haven bij de petrochemische sector. Eén ervan ligt aan de Rode Weel, een tot nog toe ongekende hotspot.

Geen sluitende verklaring voor hoge concentraties

Aan de hand van de uitstoot die de bedrijven officieel rapporteren, kunnen we de hoge concentraties die we meten in de omgevingslucht niet genoeg verklaren. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De bedrijven rapporteren een te lage uitstoot.
 • De drempels om te rapporteren zijn te hoog, waardoor een groot aantal bedrijven geen uitstootcijfers moet overmaken.
 • Er zijn nog veel ongekende bronnen. 

Actieplan om bronnen in kaart te brengen en aan te pakken

De VMM maakte een actieplan op om de ongekende bronnen in kaart te brengen en de uitstoot terug te dringen zodat de luchtkwaliteit verbetert. Hiervoor werkt de VMM samen met andere Vlaamse entiteiten en het Havenbedrijf. Doel is: 

 • bronnen nauwkeuriger opsporen, o.a. door toestellen in te zetten die om het half uur meten
 • de uitstoot beter inschatten door de bedrijven te verplichten hun diffuse uitstoot te meten in plaats van te berekenen
 • vergunningen van individuele bedrijven doorlichten en bijkomende voorwaarden opleggen zodat hun uitstoot daalt 

Enkele cijfers van de meetcampagne:

 • We analyseerden 24 vluchtige organische stoffen op 50 locaties.
 • We onderzochten 13 aldehyden en ketonen op 20 locaties.
 • Het VMM-labo analyseerde tijdens de hele campagne meer dan 2000 stalen.

Naast de resultaten van de VOS-campagne beschrijft het rapport ook de uitstoot en de trend van klassieke luchtpolluenten zoals fijn stof, zwaveldioxide en stikstofoxides.

Naar het jaarrapport 'Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2021'

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.