Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Slibruiming sedimentvang Zuunbeek

Slibruiming sedimentvang Zuunbeek

03-02-2023
In Sint-Pieters-Leeuw is de ruiming van de sedimentvang van de Zuunbeek gestart. De sedimentvang is een verbreding van de Zuunbeek waar het sediment dat de beek afvoert van stroomopwaarts gelegen gebieden bezinkt. Zo hoeft de VMM maar op één plaats slib te ruimen in plaats van het ganse afwaartse traject.

De werken zijn nodig omdat de sedimentvang vol zit en daardoor niet efficiënt meer slib kan afvangen. Ze zullen in verschillende fasen uitgevoerd worden. Nu zal er gewerkt worden tot 15 maart. De tweede fase wordt in augustus voorzien.

Het geruimde slib wordt tijdelijk in een aanpalend 'uitlekbekken' gelegd zodat het kan ontwateren en drogen. Daardoor daalt het volume aanzienlijk en kunnen we het aantal vrachtwagens tot een minimum beperken, die het gedroogde slib later zullen afvoeren.

Verbetering van de waterkwaliteit én kostenbesparing

Door de plaatsing van sedimentvangen kan het onderhoud van waterlopen op één plaats gebeuren i.p.v. over langere trajecten en worden dus ook kosten bespaard.

Door een slimme keuze van de locatie:

  • blijft de waterafvoer van de waterlopen verzekerd;
  • slibben wachtbekkens niet dicht en kunnen ze maximaal ingezet worden bij hoogwater om wateroverlast te beperken;
  • voorkomen we werken in kwetsbare gebieden;
  • kan verontreinigd slib verwijderd worden uit de waterloop, voordat het zich over grotere afstanden verspreidt.

In de bekkenbeheerplannen is daarom de inplanting van sedimentvangen en ontwateringsbekkens ook opgenomen als actiepunt. De aanleg van slibvangen is zo één van de maatregelen om de sedimentproblematiek in de onbevaarbare waterlopen te beheersen, naast de erosiemaatregelen die het probleem aan de bron moeten aanpakken.

Meer weten?

In het themanummer ‘Sediment’ van de VMM-nieuwsbrief gaan we dieper in op hoe er doordacht aan sediment- en slibbeheer voor de onbevaarbare waterlopen wordt gewerkt. Ontdek hoe we gebiedsgericht sediment aanpakken met plannen en slimme oplossingen, maar ook hoe de klimaatverandering voor een toename aan sediment zorgt.

Naar de artikelreeks sediment »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.