Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2021

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2021

Uitgave 24-01-2023Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2021. Zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, vluchtige organische stoffen, dioxines en PCB’s worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het rapport bespreekt de trend van de afgelopen jaren en de uitstoot van een aantal polluenten. Ook de resultaten van de screeningscampagne naar vluchtige organische stoffen komt aan bod.

Cover rapport luchtkwaliteit Antwerpse Haven 2021De Antwerpse haven is een sterk geïndustrialiseerd gebied met veel (petro)chemische bedrijven. Enkele conclusies uit het jaarrapport 2021:

  • De uitstoot daalt en alle Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit werden gehaald.
  • De WGO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof liggen ver buiten bereik, net als in de rest van Vlaanderen.
  • Een screeningscampagne naar vluchtige organische stoffen (VOS) leverde enkele opvallende conclusies:
    • er is een indicatie dat de VOS-emissies in het Integraal Milieujaarverslag onderschat zijn;
    • de meetcampagne wees nieuwe hotspots met hoge waarden van onder meer benzeen aan.

In het rapport staan aanbevelingen om de VOS-emissies door bedrijven terug te dringen.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.