Vlaanderen.be www.vmm.be

Nieuws

Projectupdate 15 februari 2023

Na de lancering van de eerste versie van het “reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste” verfijnen we het afwegingskader stelselmatig. Op 26 januari 2023 organiseerden we een klankbordgroep met de belanghebbenden. We lichtten de stand van zaken toe en gingen met stakeholders in gesprek over de verfijning van de principes en randvoorwaarden bij afweging van maatregelen.

Projectupdate 16 juni 2021

Het voorbije jaar is hard gewerkt aan de uitwerking van een eerste versie van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste. In verschillende provincies organiseerden we digitale infosessies om dat kader in detail toe te lichten. Bekijk hieronder de presentaties.

Projectupdate 19 januari 2021

Op 19 januari vond de vijfde en laatste workshop plaats van de werkbank voor de opmaak van het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik bij waterschaarste.

Projectupdate 19 november 2020

Op 1 januari 2020 is het project ‘reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste’ van start gegaan. Een klein jaar na de start geven we graag een update over het project en een vooruitblik op de volgende stappen.

Projectupdate 12 november 2020

Op 9 november vond de vierde workshop plaats van de werkbank voor de opmaak van het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik bij waterschaarste.

Projectupdate 25 september 2020

Op 22 september vond de derde workshop plaats van de werkbank voor de opmaak van het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik bij waterschaarste. Het was opnieuw een digitale editie, met in totaal 77 deelnemers en weerom een goed gevuld programma.

Projectupdate 19 juni 2020

Op 17 juni vond de tweede workshop plaats van de werkbank voor de opmaak van het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik bij waterschaarste. Op deze workshop behandelden we de waterbalans en de reactieve maatregelen die we in aanloop naar of tijdens een waterschaarste kunnen nemen.

Projectupdate 2 april 2020

Door de coronacrisis is beslist om workshop 2 over de waterbalansen en maatregelen bij droogte die gepland stond voor 22 april, uit te stellen. Om de planning niet nodeloos ingewikkeld te maken en ook realistisch te houden kiezen we ervoor om de data van de overige workshops aan te houden.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.