Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte

Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkte de Vlaamse Overheid met de betrokken maatschappelijke actoren een afwegingskader uit dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens waterschaarste. Het afwegingskader is een hulpmiddel voor beslissingsnemers om tijdens periodes van extreme droogte en dreigende waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken. Zo vormt het een grote stap vooruit in de onderbouwing van het reactief droogtebeleid in Vlaanderen.

Hoe kwam het afwegingskader tot stand? >>

We stellen het afwegingskader aan jou voor

De volgende stappen...

Sinds september 2022 werken we volop verder aan het reactief afwegingskader. We zetten de nodige stappen om het kader te verfijnen en verder te operationaliseren en gaan opnieuw in gesprek met betrokken stakeholders:

  • We verfijnen de ontwikkelde waterbalans zodat we een actueel en ruimtelijk gedetailleerd beeld krijgen van de watervraag en -beschikbaarheid in Vlaanderen.
  • We operationaliseren het waterbalansmodel en bouwen voorspellingen in.
  • We ontwikkelen een waterbalans en maatregelendashboard waarmee we reactieve maatregelenscenario’s tegen elkaar kunnen afwegen.
  • We verfijnen belangrijke principes die een rol spelen bij de keuze en definitie van maatregelen.
  • We integreren nieuwe studieresultaten over de socio-economische en ecologische impact van droogte en mogelijke maatregelen in het kader.

Volg alle nieuws over het afwegingskader op de voet

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.