Vlaanderen.be www.vmm.be

Projectupdate 2 april 2020

06-04-2020
Door de coronacrisis is beslist om workshop 2 over de waterbalansen en maatregelen bij droogte die gepland stond voor 22 april, uit te stellen. Om de planning niet nodeloos ingewikkeld te maken en ook realistisch te houden kiezen we ervoor om de data van de overige workshops aan te houden.

We verschuiven workshop 2 daarom naar de eerstvolgende voorziene datum, namelijk dinsdag 16 juni. Ook de latere workshops schuiven dan mee naar achteren. Daarover brengen we u later nog verder op de hoogte.

Heeft u in de tussentijd nog vragen over het project of wenst u bijkomende informatie of inzichten te delen met de onderzoeksgroep, neem dan zeker contact op.

Wij wensen u en uw omgeving alvast veel sterkte, steun en solidariteit toe.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.