Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte / Projectupdates / Projectupdate 12 maart 2020

Projectupdate 12 maart 2020

12-03-2020
Projectnieuws Workshop 1: Indicatoren en drempelwaarden voor droogte

Op dinsdag 10 maart kwamen een 80-tal medewerkers en vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren, maatschappelijke geledingen en activiteitendomeinen samen in Gent voor een eerste inhoudelijke workshop van het afwegingskader voor prioritair gebruik tijdens waterschaarste.

Via deze link kan je de presentatie bekijken.

W1 10 maart 2020_2 W1 10 maart 2020_4

Bepaling indicatoren en drempelwaarden

We hebben teruggeblikt op het startevenement van 6 februari en hebben via verschillende interactiemomenten gewerkt aan de inventaris van droogteproblematieken voor waterbehoevende sectoren en toepassingen, en aan de bruikbaarheid van droogte-indicatoren voor de sectoren en toepassingen.

Hoe verloopt het verder?

De komende maanden wordt het onderzoekswerk samen met de belanghebbenden verdergezet, en werken we aan de opmaak van een waterbalans en impactindicatoren die mee de afweging mogelijk moeten maken van de maatregelen die in aanloop naar en tijdens een waterschaarste kunnen genomen worden.

Ook zullen we aan een bredere groep van belanghebbenden en geïnteresseerden communiceren over de vorderingen in het project. Zo krijgt iedereen de kans om op de hoogte te blijven.

W1 10 maart 2020

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.