Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte / Projectupdates / Projectupdate 25 september 2020

Projectupdate 25 september 2020

25-09-2020
Op 22 september vond de derde workshop plaats van de werkbank voor de opmaak van het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik bij waterschaarste. Het was opnieuw een digitale editie, met in totaal 77 deelnemers en weerom een goed gevuld programma.

Op deze workshop behandelden we de socio-economische impact van watertekorten en reactieve maatregelen en de principes die gebruikt kunnen worden om afwegingen te maken. Via deze link kan je de presentatie van de sessie terugvinden.

In de namiddag werd een vraagbaak gehouden, waaraan 33 deelnemers deelnamen. Zij kregen de kans om gedetailleerde vragen te stellen over de inhoud van de opdracht.

Hoe verloopt het verder?

De komende maanden wordt het onderzoekswerk samen met de belanghebbenden verdergezet en werken we verder aan de impact van maatregelen en de bouwstenen voor de afweging van maatregelen die in aanloop naar en tijdens een waterschaarste kunnen genomen worden.

Omwille van de coronacrisis werden nieuwe data ingepland voor de komende workshops met de belanghebbenden. Op 9 november staat workshop 4 gepland. Workshop 5 zal plaatsvinden op 19 januari 2021. Zo is er ook wat meer tijd om tussentijds bilateraal te overleggen. De doelstelling is uiteraard nog steeds om het kader klaar te hebben tegen de volgende zomer.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.