Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte / Projectupdates / Projectupdate 12 november 2020

Projectupdate 12 november 2020

12-11-2020
Op 9 november vond de vierde workshop plaats van de werkbank voor de opmaak van het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik bij waterschaarste.

Het was opnieuw een digitale editie, met in totaal 75 deelnemers en weerom een goed gevuld programma. Op deze workshop werd de eerste versie van het afwegingskader voorgesteld, toegepast op twee voorbeeldgebieden, het systeem van het Albertkanaal en de Kempische kanalen en het IJzerbekken. De presentatie is terug te vinden via deze link.

Hoe verloopt het verder?

Toegepast op het IJzerbekkenDe komende maanden wordt het onderzoekswerk samen met de belanghebbenden verdergezet. Het projectteam verwerkt de input en suggesties die we op de workshop van de belanghebbenden kregen en verfijnt de toepassing van het afwegingskader op de voorbeeldgebieden. 

Parallel hiermee gaan we in bilateraal overleg met de stakeholders en peilen we naar verdergaande feedback op de eerste versie van het afwegingskader.

Daarna passen we het verfijnde kader ook toe op de overige gebieden in Vlaanderen.

Het resultaat hiervan zal aan bod komen op de laatste workshop met de belanghebbenden op 19 januari 2021. In het voorjaar van 2021 (datum nog te bepalen) volgt uiteindelijk het slot-event.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.