Vlaanderen.be www.vmm.be

Projectupdate 19 juni 2020

19-06-2020
Op 17 juni vond de tweede workshop plaats van de werkbank voor de opmaak van het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik bij waterschaarste. Op deze workshop behandelden we de waterbalans en de reactieve maatregelen die we in aanloop naar of tijdens een waterschaarste kunnen nemen.

Het was ditmaal een digitale editie, met in totaal 85 deelnemers en opnieuw een goed gevuld programma. Via deze link kan je de presentatie bekijken.

Aan de vraagbaak in de namiddag namen 35 deelnemers deel. Zij kregen de kans om gedetailleerde vragen te stellen over de inhoud van de opdracht.

Detail waterbalans

Hoe verloopt het verder?

De komende maanden wordt het onderzoekswerk samen met de belanghebbenden verdergezet, wordt de waterbalans afgewerkt en werken we aan de impact van maatregelen en de bouwstenen voor de afweging van maatregelen die in aanloop naar en tijdens een waterschaarste kunnen genomen worden.

Ook zullen we na de zomer aan een bredere groep van belanghebbenden en geïnteresseerden communiceren over de vorderingen in het project. Zo krijgt iedereen de kans om op de hoogte te blijven.

Sfeerbeeld

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.