Vlaanderen.be www.vmm.be

Zoneringsplannen

Verplicht aansluiten op de riolering of zelf zuiveren? Moet je een septische put plaatsen? En welk type put?

Riolering of een IBA?

Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen. Jouw woning kan gelegen zijn in één de van volgende vier zones:

  1. Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
  2. Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering.
  3. Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
  4. Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA.

Stel je echter vast dat je woning niet ingekleurd werd op het zoneringsplan? Dat kan, bijvoorbeeld als je woont in een nieuwe verkaveling. Voor gebouwen die nog niet werden opgenomen in het zoneringsplan gelden dezelfde voorwaarden als voor de gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, tenzij rechtstreekse aansluiting op bestaande riolering mogelijk is.

De zoneringsplannen worden elke zes jaar volledig herzien.  Ze worden elk jaar geactualiseerd.

Voorbeeld zoneringsplan

Raadpleeg het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Septische put of niet?

In iedere zone gelden andere voorwaarden om je afvalwater te lozen.

Centraal gebied en collectief geoptimaliseerd buitengebiedCollectief te optimaliseren buitengebiedIndividueel te optimaliseren buitengebied
Aansluiting op riool Verplicht Verplicht van zodra er riolering ligt Niet mogelijk
Septische put

Bij voorkeur niet, tenzij gemeente of rioolbeheerder dit wel nodig acht.

In dat geval ben je verplicht om een septische put te plaatsen die enkel zwart/faecaal afvalwater opvangt (minimaal 2000 liter).

Verplicht in afwachting van een aansluiting op riool en RWZI.

In dat geval ben je verplicht om een septische put alle afvalwater te plaatsen die zowel zwart als grijs afvalwater opvangt (minimaal 3000 liter).

Verplicht in afwachting van een IBA. nadien eventueel behouden als voorbehandeling.

In dit geval ben je verplicht om een septische put alle afvalwater te plaatsen die zowel zwart als grijs afvalwater opvangt (minimaal 3000 liter).

IBA Niet toegelaten Toegelaten in afwachting van een aansluiting op riool en RWZI. Verplicht

Aansluitplicht op riool

Enkel als je voor je rioolaansluiting over het terrein van derden moet en hiervoor geen toelating krijgt of als je woning op meer dan 250 meter afstand van de riolering gelegen is, is een uitzondering op de aansluitplicht op riool voorzien. In dat geval moet het afvalwater dan wel ter plaatse gezuiverd worden met een IBA.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.