Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Riolering: aansluiten of zelf zuiveren? / Zelf zuiveren met een IBA

Zelf zuiveren met een IBA

Zal je nooit kunnen aansluiten op de riolering? Dan ben je verplicht om zelf je afvalwater te zuiveren.

Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Ook in de toekomst zal men hier dus geen riool aanleggen in de straat. Deze gebouwen zijn op het zoneringsplan ingetekend in het individueel te optimaliseren buitengebied. Een eigen waterzuivering moet hier op termijn voorzien worden. Bij nieuwbouw moet deze onmiddellijk geplaatst worden. Voor bestaande gebouwen zal de gemeente of rioolbeheerder jou contacteren op het moment dat je de IBA moet plaatsen.

Het plaatsen van de IBA is in de eerste plaats een verplichting van de eigenaar van de woning, maar in sommige gemeenten komt de rioolbeheerder tussen. Dit kan enerzijds door een gemeentelijke subsidie, anderzijds door het volledig overnemen van de plaatsing en het onderhoud. De zogenaamde collectieve aanpak houdt in dat de gemeente of rioolbeheerder de IBA aankoopt, plaatst en onderhoudt als dienstverlening naar de burger. Voor deze dienstverlening betaalt de burger idealiter een gelijkaardige bijdrage dan andere inwoners die aangesloten zijn op de riolering. Een eenmalige aansluitkost kan hier dus redelijkerwijze gevraagd worden. Indien een IBA jouw afvalwater zuivert, betaal je logischerwijze geen bovengemeentelijke saneringsbijdrage op je waterfactuur.

Een IBA is een installatie die voorzien is op het zuiveren van zowel grijs als zwart afvalwater. Regenwater moet dus sowieso afgekoppeld worden van de afvalwaterleidingen op het moment de dat IBA aangesloten wordt.

De lozing van het gezuiverde afvalwater die uit de IBA komt (het effluent) is geregeld in Vlarem II art. 6.9.2. Als er binnen een straal van 50 meter oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater aanwezig is, moet het effluent hierop aangesloten te worden. In het andere geval moet men het gezuiverde afvalwater lozen via een besterfput die voldoet aan de bepalingen uit dit Vlarem-artikel.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.