Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Riolering: aansluiten of zelf zuiveren? / In afwachting van riolering

In afwachting van riolering

Zal er op jouw adres in de toekomst riolering komen? Dan moet je tot dan je afvalwater minstens lozen via een septische put voor alle afvalwater.

Is je woning gelegen in het collectief te optimaliseren buitengebied dan was er op het moment van de opmaak van het zoneringsplan nog geen riolering in de straat aanwezig, of was deze nog niet aangesloten op een zuiveringsstation. De aanleg van riolering is wel gepland in de toekomst. Daar lees je meer over in de rubriek timing en subsidies.

Een septische put voor al je afvalwater

Septische putBelangrijk is dat in afwachting van de aanleg van riolering, het plaatsen van een septische put verplicht is. Op deze septische put moet alle afvalwater aangesloten worden, dus zowel zwart (toilet) als grijs (bad, douche, keuken, wasmachine) water. De septische put heeft daarom een minimum inhoud van 3.000 liter.

Eens de riolering aangelegd is in de straat, zal jouw gemeente of rioolbeheerder je laten weten of je de septische put al dan niet moet of mag behouden. Een septische put die niet meer dienst kan doen voor afvalwater kan na grondige reiniging, steeds dienstdoen als regenwaterput. Let wel, voor het reinigen van een septische put kun je beter een gespecialiseerde firma inschakelen want werken in een besloten ruimte houdt steeds dodelijke risico’s in voor jezelf en de persoon die jou probeert te redden!

Wacht niet met de scheiding van regen- en afvalwater

Hou er ook rekening mee dat je op termijn de scheiding zal moeten realiseren. Doe je dus verbouwingen, ga dan toch al eens na of je de afkoppelingswerken niet kunt meenemen, ook al ligt er nog geen riolering in jouw straat. Bij grote verbouwingen zal dat sowieso verplicht zijn via de stedenbouwkundige vergunning, maar ook bij kleine verbouwingen loont het de moeite. Op die manier bespaar je later een hoop extra werk en kosten. In afwachting van riolering in de straat kan je op de rooilijn beide leidingen tijdelijk opnieuw samenbrengen totdat gescheiden aansluiting mogelijk is. Uiteraard ben je niet verplicht om je regenwater naar de straat af te voeren. Infiltratie is in veel gevallen een interessant alternatief, een eventuele noodoverloop kun je dan nog steeds aansluiten richting straat.

Tot slot, in afwachting van riolering is het plaatsen van een IBA niet verboden. Maar op het moment dat aansluiting kan gemaakt worden op de riolering, moet men deze IBA kortsluiten. Gemeenten kunnen in uitzonderlijke omstandigheden toch de plaatsing van een IBA gaan opleggen in afwachting van de aanleg van riolering. Ze zijn hier dan wel gebonden aan de motiveringsplicht en een uniforme toepassing. De ligging nabij een kwetsbare waterloop is bijvoorbeeld een reden waarom men een IBA kan opleggen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.