Vlaanderen.be www.vmm.be

Projecten tussen 300m³ en 1.000m³

Ontdek alle lokale regenwaterprojecten die een opvang van regenwater tussen 300.000 en 1.000.000 liter voorzien.
Heist-op-den-Berg - Met dank aan de Watertank

De gemeentelijke technische dienst van Heist-op-den-Berg (Antwerpen) voorziet de aanleg van een regenwaterbassin op hun terreinen voor de lokale opvang van regenwater. Het gaat om een bovengrondse cilindervormige watertank van 300.000 liter (4 meter hoog en 10 meter diameter). De watertank buffert het regenwater dat op het dak terecht komt. Op die manier komt het regenwater niet meer in de lager gelegen Nete terecht waardoor de kans op wateroverlast afneemt.

Izegem - Regenwaterbuffer vrijetijdszone Krekel Zuid

Op Krekel Zuid, één van de grootste sites van de stad Izegem (West-Vlaanderen), liggen een cultuurcentrum, vier sportvelden en een jeugdcentrum met speelplein. Het regenwater dat op deze site valt en wordt afgevoerd zorgt voor een verhoogde druk op de riolering. De stad wil dit regenwater nu bufferen en hergebruiken. Het gaat om een waterberging van 300.000 liter water. De stad voorziet ook in een wadi.

Kraainem - Groene voetbalvelden en perken dankzij hergebruik regenwater Kapellelaan

In de Kapellelaan voorziet de gemeente Kraainem (Vlaams-Brabant) een gescheiden riolering. Het regenwater dat valt op de verharde oppervlaktes langs het tracé zal aflopen naar een regenwaterleiding. Het regenwater wordt vervolgens geleid naar een bufferkoker op de Speelpleinlaan. Na analyses van mogelijk hergebruik, bleek het mogelijk en nuttig om deze bufferkoker uit te breiden naar een capaciteit van 366.000 liter.

Borgloon - Opvangbekken regenwater voor hergebruik landbouw en fruitteelt

Ter hoogte van de Boeshovenweg wil de stad Borgloon (Limburg) een opvangbekken van 488.000 liter voor regenwater aanleggen. De stad stelt hiervoor haar gronden ter beschikking. Het bekken dient als buffer voor regenwater afkomstig van bestaande gebouwen en verhardingen van de veiling BelOrta.

Menen - Activatie van hemelwater op Lauweplaats

De Lauweplaats in Lauwe, een deelgemeente van de stad Menen (West-Vlaanderen), is momenteel een verharde parking en een druk verkeersknooppunt. Door de aanwezigheid van horeca, lagere scholen, handelszaken en de Sint-Bavokerk is er veel leven langs het plein, maar niet erop. De stad Menen wil de Lauweplaats transformeren tot een verkeersluw evenementenplein met ruimte voor groen en water waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen.

Kortrijk - Smart gestuurde waterbuffering stationsomgeving

De stad Kortrijk (West-Vlaanderen) pakt haar stationsomgeving aan. Zo wordt de ondergrondse parking vernieuwd waardoor de bovengrondse parkeerplaatsen op het Casinoplein en Conservatoriumplein een nieuwe invulling krijgen. Die zal focussen op een groenblauwe omgeving: natuurlijke speelruimte, een groene oase in de verharde, dichtbebouwde stadskern, groene verkeersveilige verbindingen…

Halle - Aanleg buffervijver voor hergebruik bij sportvelden Kruisveld

De stad Halle (Vlaams-Brabant), de drinkwatermaatschappij, de rioolbeheerder en de recreatieverenigingen op het stedelijk complex Kruisveld slaan de handen in elkaar. Binnen dit project willen ze het drainagewater en het regenwater dat op de verharde oppervlakte van het complex valt, opvangen en vertraagd afvoeren naar een buffer met een capaciteit van 640.000 liter.

Roeselare - Collectieve waterbank Rista Rumbeke

Tennisclub TC Rista in deelgemeente Rumbeke (West-Vlaanderen) legt nieuwe overdekte padelterreinen aan. De tennisclub ligt in een groene zone omringt door sportvelden, de stedelijke begraafplaats en natuur. Het onderhoud van deze sportterreinen is waterintensief. Momenteel transporteert de stad hiervoor water via tankwagens naar het domein. Het stedelijke project ‘De Collectieve Waterbank’ biedt een antwoord heel wat watervraagstukken op het openbaar domein.

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.