Vlaanderen.be www.vmm.be

Roeselare - Collectieve waterbank Rista Rumbeke

Tennisclub TC Rista in deelgemeente Rumbeke (West-Vlaanderen) legt nieuwe overdekte padelterreinen aan. De tennisclub ligt in een groene zone omringt door sportvelden, de stedelijke begraafplaats en natuur. Het onderhoud van deze sportterreinen is waterintensief. Momenteel transporteert de stad hiervoor water via tankwagens naar het domein. Het stedelijke project ‘De Collectieve Waterbank’ biedt een antwoord heel wat watervraagstukken op het openbaar domein.

Hoe wordt het regenwater opgevangen en hergebruikt?

Om regenwater te recupereren voorziet de stad op deze locatie een betonnen kelder die dienst zal doen als waterreservoir en bufferzone. De buffer heeft een capaciteit van 660.000 liter water en zal het regenwater op de verharde (dak)oppervlaktes op het terrein opvangen. Het gerecupereerde regenwater zal gebruikt voor het jaarrond onderhoud van de omliggende voetbalvelden, de besproeiing van het groen op de stedelijke begraafplaats en het onderhoud van het publiek sanitair op het terrein. Daarnaast biedt deze opslag ook bescherming tegen wateroverlast en laat slimme sturing toe dat de grondwatertafel wordt aangevuld.

Met dit project kiest de stad Roeselare voor een duurzame oplossing op lange termijn die een antwoord biedt op de droogteproblematiek en het stedelijk gebied van Rumbeke beschermt bij hevige regenval. Door de buffer onder de nieuw te bouwen sportinfrastructuur te plaatsen zorgt het project ook dat groene ruimte rondom de infrastructuur bewaard blijft.

"Dit project creëert een duurzame oplossing voor verschillende wateruitdagingen in een groene zone, middenin het stedelijk gebied van Rumbeke. Een innovatieve benadering en grote opslag zorgen voor een maximale maatschappelijke impact."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 660 m³

Regenwater hergebruikt voor:

  • Onderhoud openbaar groen
  • Onderhoud publiek sanitair
  • Bewatering recreatiepercelen

Initiatiefnemer: Stad Roeselare

Contactpersoon: Water@roeselare.be

Partner: TC RISTA

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.