Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten tussen 300m³ en 1.000m³ / Borgloon - Opvangbekken regenwater voor hergebruik landbouw en fruitteelt

Borgloon - Opvangbekken regenwater voor hergebruik landbouw en fruitteelt

Ter hoogte van de Boeshovenweg wil de stad Borgloon (Limburg) een opvangbekken van 488.000 liter voor regenwater aanleggen. De stad stelt hiervoor haar gronden ter beschikking. Het bekken dient als buffer voor regenwater afkomstig van bestaande gebouwen en verhardingen van de veiling BelOrta.

Het opvangbekken is een waterbuffer voor naburige landbouwers. Via een aparte stationeerstrook langs de straat kunnen tractoren het regenwater uit het opvangbekken oppompen en transporteren naar hun percelen. Zij kunnen er water onttrekken tijdens droge periodes. Het resterende regenwater zal gebruikt worden door de stadsdiensten. De nieuwe wegenis naar de bekkens zal afvloeien naar het infiltratiebekken.

"Met de realisatie van dit opvangbekken neemt de stad Borgloon een pioniersrol op inzake waterhergebruik ten behoeve van onze landbouwers en fruittelers."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 488 m³

Regenwater hergebruikt voor:

  • Onderhoud openbaar groen
  • Landbouw

Initiatiefnemer: Stad Borgloon

Contactpersoon: Nico Festraets (nico.festraets@borgloon.be)

Partners:

  • Fluvius
  • BelOrta site Borgloon

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.