Vlaanderen.be www.vmm.be

Heist-op-den-Berg - Met dank aan de Watertank

De gemeentelijke technische dienst van Heist-op-den-Berg (Antwerpen) voorziet de aanleg van een regenwaterbassin op hun terreinen voor de lokale opvang van regenwater. Het gaat om een bovengrondse cilindervormige watertank van 300.000 liter (4 meter hoog en 10 meter diameter). De watertank buffert het regenwater dat op het dak terecht komt. Op die manier komt het regenwater niet meer in de lager gelegen Nete terecht waardoor de kans op wateroverlast afneemt.

Het regenwater wordt hergebruikt voor de dagelijkse activiteiten van de technische dienst, voornamelijk voor de bewatering van het gemeentelijk groen. De technische dienst wordt zo minder afhankelijk van drinkwater waardoor ook het risico op waterschaarste tijdens droge periodes afneemt.

"Het gemeentebestuur wil een inspiratiebron zijn voor haar inwoners.  Hopelijk leidt dit tot een waterval aan goede maatregelen inzake hergebruik van regenwater door de burgers."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 300 m³

Regenwater hergebruikt voor: Onderhoud openbaar groen

Initiatiefnemer: Gemeente Heist-op-den-Berg

Contactpersoon: Openbaar Domein (openbaardomein@heist-op-den-berg.be)

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.