Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten tussen 300m³ en 1.000m³ / Halle - Aanleg buffervijver voor hergebruik bij sportvelden Kruisveld

Halle - Aanleg buffervijver voor hergebruik bij sportvelden Kruisveld

De stad Halle (Vlaams-Brabant), de drinkwatermaatschappij, de rioolbeheerder en de recreatieverenigingen op het stedelijk complex Kruisveld slaan de handen in elkaar. Binnen dit project willen ze het drainagewater en het regenwater dat op de verharde oppervlakte van het complex valt, opvangen en vertraagd afvoeren naar een buffer met een capaciteit van 640.000 liter.

Momenteel loopt het drainagewater rechtstreeks de riolering binnen wat in de stad op lagere plaatsen tot overlast kan zorgen. Dankzij de aanleg van een natuurlijke buffervijver gaat de stad bewuster om met drinkwater door dit niet langer te gebruiken voor beregening.

De buffer wordt landschappelijk ingepast met het oog op biodiversiteit. Het project heeft een educatieve en symbolische meerwaarde voor de gebruikers. Het opgevangen regenwater zal gebruikt worden voor de beregening van de recreatieterreinen en het sanitair in het complex en vervangt zo het momenteel gebruikte drinkwater.

"Dit project toont aan dat we als Stad bewust omgaan met water, zichtbaar in het straatbeeld en niet in een ondergrondse buffer."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 640 m³

Regenwater hergebruikt voor:

  • Bewatering recreatiepercelen
  • Onderhoud publiek sanitair

Initiatiefnemer: Stad Halle

Contactpersoon: Koen Vercruysse (koen.vercruysse@halle.be)

Partners:

  • Farys
  • Recreatieverenigingen Kruisveld

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.