Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…

Izegem - Regenwaterbuffer vrijetijdszone Krekel Zuid

Op Krekel Zuid, één van de grootste sites van de stad Izegem (West-Vlaanderen), liggen een cultuurcentrum, vier sportvelden en een jeugdcentrum met speelplein. Het regenwater dat op deze site valt en wordt afgevoerd zorgt voor een verhoogde druk op de riolering. De stad wil dit regenwater nu bufferen en hergebruiken. Het gaat om een waterberging van 300.000 liter water. De stad voorziet ook in een wadi.

Het gebufferde water kan lokaal opnieuw gebruikt worden bij regeneratie van de voetbalvelden, voor gebruik in de stedelijke veegwagen, gebruik voor bewateren van jong geplante bomen…

"Door de bouw van een grote buffer op de waterafvoerleiding nabij de vrijetijdssite neemt de stad het voortouw qua vernieuwend waterhergebruik."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 300 m³

Regenwater hergebruikt voor:

  • Onderhoud openbaar groen
  • Bewatering recreatiepercelen

Initiatiefnemer: Stad Izegem

Contactpersoon: Els Manhaeve (els.manhaeve@izegem.be)

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.