Vlaanderen.be www.vmm.be

Menen - Activatie van hemelwater op Lauweplaats

De Lauweplaats in Lauwe, een deelgemeente van de stad Menen (West-Vlaanderen), is momenteel een verharde parking en een druk verkeersknooppunt. Door de aanwezigheid van horeca, lagere scholen, handelszaken en de Sint-Bavokerk is er veel leven langs het plein, maar niet erop. De stad Menen wil de Lauweplaats transformeren tot een verkeersluw evenementenplein met ruimte voor groen en water waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen.

Binnen dit project zet de stad in op ontharding met aandacht voor grote infiltratie- en groenzones. De focus ligt op het hergebruik van regenwater, o.a. voor de bewatering van deze groenzones. Hiervoor zijn waterputten voorzien die aangesloten worden op het enorme dakoppervlak van de aanpalende Sint-Bavokerk. De buffering brengt ongeveer 500.000 liter regenwater jaarlijks ter beschikking.

"Dit project zet in op een combinatie van groenblauwe maatregelen met als doel maximale leefbaarheid te creëren en regenwater zo efficiënt mogelijk te hergebruiken."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 500 m³

Regenwater hergebruikt voor:

  • Onderhoud openbaar groen
  • Bewatering recreatiepercelen, met in het bijzonder de voorziene waterpartij op het plein

Initiatiefnemer: Stad Menen

Contactpersoon: Polien Claeys (polien.claeys@menen.be)

Partners:

  • Studiebureau Cnockaert-
  • UAD
  • Greenconcept

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.