Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten tussen 300m³ en 1.000m³ / Kortrijk - Smart gestuurde waterbuffering stationsomgeving

Kortrijk - Smart gestuurde waterbuffering stationsomgeving

De stad Kortrijk (West-Vlaanderen) pakt haar stationsomgeving aan. Zo wordt de ondergrondse parking vernieuwd waardoor de bovengrondse parkeerplaatsen op het Casinoplein en Conservatoriumplein een nieuwe invulling krijgen. Die zal focussen op een groenblauwe omgeving: natuurlijke speelruimte, een groene oase in de verharde, dichtbebouwde stadskern, groene verkeersveilige verbindingen…

Hoe wordt het regenwater opgevangen?

Ondergrondse buffers moeten regenwater vertraagd afvoeren richting de Leie. In totaal hebben deze buffers een capaciteit van 600.000 liter water. Samen met Aquafin onderzoekt de stad de mogelijkheid voor een slimme sturing die het water vasthoudt in droge periodes. Dit regenwater kan ingezet worden voor het onderhoud van de rioleringen en het irrigeren van het nieuwe groen.

Het slimme sturingssysteem moet het mogelijk maken om de buffers tijdig te laten lozen wanneer hevige regen wordt voorspeld. Het moet er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld bij hevige hitte-onweders het water gecapteerd wordt om nadien te hergebruiken. Wanneer een volgende grote bui aangekondigd wordt, kan het water vertraagd geloosd worden en kan ervoor gezorgd worden dat het bekken weer tijdig voldoende capaciteit heeft.

"Dankzij extra groen en circulair watergebruik zorgen we voor een betere luchtkwaliteit en bestrijding van het hitte-eiland effect."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 600 m³

Regenwater hergebruikt voor: Onderhoud openbaar groen

Initiatiefnemer: Stad Kortrijk

Contactpersoon: Anastasia Pimenova (anastasia.pimenova@kortrijk.be)

Partner: Aquafin

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.