Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties

Rapport resultaten MAP-meetnet 2018-2019Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2018-2019

Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw.

>> Lees het rapport


Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid