Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2022

Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2022

Uitgave 30-11-2023Dit rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie in 2022. Zowel de gemeten concentraties van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof, als hun voornaamste bronnen worden besproken. Ook wordt in dit rapport het belang van houtverbranding en het effect van het invoeren van de lage-emissiezone onderzocht. Daarnaast is een korte bespreking van de PFAS-metingen op Linkeroever en de stofmetingen in kader van het stofactieplan voor de Oosterweelwerken opgenomen.

Cover_rapport_luchtkwaliteit_Antwerpse_agglomeratie_2022De voornaamste conclusies:

  • De Europese grenswaarden werden gerespecteerd op de Antwerpse meetplaatsen in 2022. Maar de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), die gebaseerd zijn op gezondheidsstudies, werden overal overschreden. Luchtverontreiniging heeft nog steeds een significante gezondheidsimpact.
  • Verkeer en houtverbranding waren de belangrijkste bronnen in de Antwerpse agglomeratie voor stikstofoxiden, primair fijn stof en elementair koolstof. Verkeer droeg voor 70% bij aan de uitstoot van stikstofoxiden, 40% van primair PM10-fijn stof en 42% van elementair koolstof. Huishoudelijke verwarming (meer bepaald houtverbranding) was de grootste bron voor primair PM2,5-fijn stof (49%).
  • Zowel de uitstoot als de concentraties zijn het laatste decennium sterk gedaald. Maar voor PM10 en zwarte koolstof zagen we geen verdere daling in 2022 op de meeste Antwerpse meetplaatsen. Ook in de rest van Vlaanderen stegen de concentraties van de stoffen gelinkt aan houtverbranding in 2022.
  • Op Linkeroever voert de VMM enerzijds luchtmetingen van PFAS en anderzijds extra metingen van fijn stof in kader van een stofactieplan uit. De tijdelijke toetsingswaarde wordt gerespecteerd, maar nabij 3M worden er wel hogere PFAS-concentraties gemeten.
  • De invoering van de LEZ heeft ervoor gezorgd dat de concentraties zwarte koolstof lokaal extra daalden. Voor NO2 zijn er geen eenduidige aanwijzingen dat de LEZ voor een extra lokale daling van de concentraties zorgde. De huidige beperkingen van de LEZ focussen voornamelijk op het terugdringen van de uitstoot van roetdeeltjes; het terugdringen van stikstofdeeltjes wordt belangrijker vanaf de volgende verstrenging in 2026.

Meer info:


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.