Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 - voortgangsrapport 2023

Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 - voortgangsrapport 2023

Uitgave 04-10-2023Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat doelstellingen en maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken. Hierbij besliste de Vlaamse Regering ook om tweejaarlijks een voortgang van dit luchtbeleidsplan te rapporteren. In dit tweede voortgangsrapport evalueren we in welke mate we goed op weg zijn om de doelstellingen te bereiken en de voorziene maatregelen te implementeren.

Cover tweede voortgangsrapport Vlaams Luchtbeleidsplan 2030Dit rapport geeft een stand van zaken van:

  • fijn stof
  • stikstofoxide
  • ozon
  • ammoniak
  • zwaveloxiden
  • niet-methaan vluchtige organische stoffen
  • vermestende en verzurende depositie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.