Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Slim meten van pesticiden met automatische monsterneming

Slim meten van pesticiden met automatische monsterneming

Uitgave 22-05-2024Hoe werkt een tijd-geïntegreerde sampler zoals de pesticidesampler en welke stoffen kunnen gekwantificeerd worden? Welke meerwaarde heeft deze sampler ten opzichte van onze conventionele bemonstering en wat zijn de toekomstperspectieven?

cover rapport slim meten van pesticiden met automatische monsterneming

  • Klassieke monsternamemethoden via schepstalen missen kortstondige pieken, zoals vaak het geval is bij pesticiden en hun afbraakproducten in oppervlaktewater. Hierdoor wordt de problematiek van pesticiden in het milieu vaak onderschat.
  • De VMM zet nu een pesticidetoestel in dat actief watermonsters neemt gespreid in de tijd. Deze waterstalen worden verdeeld over speciale disks waarop pesticiden zich binden. Met deze nieuwe meettechniek kunnen ook veel lagere concentraties van verschillende stoffen en hun mogelijke bronnen beter gedetecteerd worden.
  • Het toestel wordt vooral ingezet op plaatsen waar er gekende problemen zijn met pesticiden. De meetresultaten worden gebruikt om actief in dialoog te gaan met de betrokken sectoren om te sensibiliseren rond bewust pesticidegebruik en de mogelijke impact op het milieu. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.