Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / WaterRegulator / Over de WaterRegulator

Over de WaterRegulator

De WaterRegulator is sinds 2009 een sub-entiteit van de VMM.

Organisatie

Doordat er aansluiting is bij de taken van VMM rond water en de waterfactuur kan de regulering van de drinkwatervoorziening met beperkte middelen opgenomen worden. De personeelsleden van de WaterRegulator zijn daarbij gebonden door het beroepsgeheim, ook ten aanzien van de andere personeelsleden van VMM en de Vlaamse overheid.

Netwerk en vertegenwoordiging

De WaterRegulator werkt binnen VMM samen met de diensten die toezicht houden op de integrale waterfactuur om een afgestemde aanpak te verzekeren. Op regelmatige basis wordt er overlegd met de Vlaamse watermaatschappijen ter verbetering van de regulering en voor verhoging van de transparantie in de sector. Daarbij wordt ook de sectorvereniging AquaFlanders betrokken.

De WaterRegulator stelt adviezen op en legt voorstellen voor aan de Vlaamse Regering. Daartoe is er eveneens overleg met het kabinet van de minister van omgeving.

Met het oog op kennisdeling en voortdurende verbetering is er regelmatig overleg met de waterregulatoren uit de andere gewesten en via het Europees netwerk WAREG. Ook met de regulatoren uit andere nutssectoren bestaat deze uitwisseling, bijvoorbeeld met de VREG en de CREG, maar ook internationaal bij de OESO met het Netwerk voor Economische Regulatoren.

De WaterRegulator, sub-entiteit van de VMM, focust op tariefregulering kraanwater, prestatie- en efficiëntievergelijking van de waterbedrijven en verkennende en beleidsvoorbereidende onderzoeken om de Vlaamse Regering te adviseren en om transparantie te brengen in de sector.

» Over de WaterRegulator

Infografiek met kerncijfers watersector - gegevens 2021

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.