Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / WaterRegulator / Rapporten en studies

Rapporten en studies

Alle publicaties van de WaterRegulator
Titel Beschrijving Verschenen op
WaterRegulator activiteitenverslag 2022 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2022. 05-07-2023
WaterRegulator activiteitenverslag 2021 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2021. 27-06-2022
Tariefplanopvolging Dit document bevat een beknopte evaluatie van de tariefplanopvolging 2017-2020 door de WaterRegulator en bevat werkpunten voor de bestuursleden van de waterbedrijven omtrent de voorbereiding van het nieuwe tariefplan 2023-2028 20-12-2021
WaterRegulator - Activiteitenverslag 2022 Ontdek hoe de WaterRegulator van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2022 aan een transparante watersector werkte. 21-05-2021
WaterRegulator - Activiteitenverslag 2020 Ontdek hier de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulatore in 2020. 21-05-2021
WaterRegulator - Activiteitenverslag 2021 Ontdek hoe de WaterRegulator van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2021 aan een transparante watersector werkte. 21-05-2021
Verfijning tariefmethodologie en -rapportering Deze studie bevat een aantal verbeteringen aan de tariefreguleringsmethode voor drinkwater op vlak van voortdurende efficiëntie, investeringen, asset management, boekhouding en rapportering door de waterbedrijven. 25-02-2021
WaterRegulator activiteitenverslag 2019 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2019. 18-09-2020
WaterRegulator: terugblik op 2019 Ontdek hier de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2019. 26-05-2020
Prijselasticiteit van de vraag naar leidingwater in Vlaanderen Door met deze studie de prijselasticiteit van de vraag naar leidingwater te bepalen, weten we dat het leidingwatergebruik met amper 1,7% daalt wanneer de prijs met 10% zou toenemen. Zuiniger waterverbruik bereik je dus nauwelijks door de prijs te verhogen. 06-05-2019
Impact van de wijzigingen in de tariefstructuur van de waterfactuur op kostentoerekening: een geïntegreerde analyse De kaderrichtlijn Water vereist dat de doelgroepen (huishoudens, bedrijven en landbouw) redelijk bijdragen in de kosten van de waterdiensten die ze gebruiken. De methode om dit in Vlaanderen te toetsten werd geactualiseerd en de evolutie voor een na de tariefstructuur hervorming geanalyseerd. 06-05-2019
Impact van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur op de inkomenszekerheid van de watermaatschappijen De VMM onderzoekt in deze analyse welke gevolgen de in 2016 ingevoerde over Vlaanderen uniforme tariefstructuur heeft voor de inkomenszekerheid van de watermaatschappijen. 06-05-2019
Marktonderzoek perceptie drinkwaterpijs In 2017 peilde de Vlaamse Milieumaatschappij bij huishoudelijke drinkwatergebruikers in Vlaanderen naar de perceptie van drinkwater, de waterprijs en de wijze van berekening van de integrale waterfactuur door middel van een marktonderzoek. 06-05-2019
Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur Deze eerste betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur stelde op basis van de prijs voor het minimaal noodzakelijke en het werkelijke waterverbruik van huishoudens vast dat de waterfactuur betaalbaar is voor de meeste Vlamingen. 06-05-2019
Internationale prijsvergelijking van leiding-, afval- en hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen In dit vergelijkend onderzoek is beschreven hoe de kosten voor waterdiensten doorgerekend worden aan de gebruikers in 20 Europese landen en regio’s. In Denemarken is de integrale waterfactuur meer dan vijf keer duurder dan in Italië voor hetzelfde gemiddeld gezin. 06-05-2019
Evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur Vanaf 1 januari 2016 is de tariefstructuur van de integrale waterfactuur in Vlaanderen flink gewijzigd, en met name meer geüniformiseerd. Na de invoering van de nieuwe tariefstructuur van de integrale waterfactuur zijn diverse evaluerende deelstudies uitgevoerd gericht op de evaluatie van een (of twee) beoogde effecten van het gewijzigde beleid. De resultaten kan je vinden in de deelstudies zelf (zie lijst), of samengevat in onderstaand rapport. 06-05-2019
WaterRegulator activiteitenverslag 2017 Dit rapport geeft een overzicht weer van de activiteiten van de WaterRegulator in 2017. 23-07-2018
Watergebruik door huishoudens Dit rapport vergelijkt het watergebruik in huis in Vlaanderen voor verschillende huishoudtypes en verdiept zich in het flessenwatergebruik. Daarvoor zijn 504 huishoudens bevraagd, tussen augustus en november 2016. Daarnaast worden de resultaten van het leidingwatergebruik in Vlaanderen vergeleken met de resultaten in Nederland. 06-03-2018
Waterregulator - activiteitenverslag 2016 Dit rapport geeft een overzicht weer van de activiteiten van de WaterRegulator in 2016. 01-08-2017
Verkennend onderzoek 'Slimme watermeters' De VMM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar slimme watermeters en we hebben enkele aanbevelingen rond financiële impact, nieuwe regelgeving en veiligheid. 15-06-2017
Watermeter 2016-2017 Dit rapport geeft een statistisch overzicht van de drinkwaterproductie en -levering in Vlaanderen van bron tot kraan. 23-03-2017
Activiteitenverslag Waterregulator 2014 In het activiteitenverslag van de Waterregulator geven we je een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2014. Ook de opdracht van de Waterregulator, het reguleringsmodel en de interne werking worden onder de loep genomen. 07-09-2015
Watermeter 2014 De Watermeter geeft een duidelijk beeld van de drinkwatersector in Vlaanderen, van bron tot kraan. In dit rapport krijg je transparante informatie over de productie en levering van ons drinkwater. 20-04-2015
Adviezen WaterRegulator Alle adviezen van de WaterRegulator voor een transparante en efficiënte watersector. 13-02-2015
Waterpeiling 2014 In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van het marktonderzoek dat eind 2013 werd uitgevoerd bij huishoudelijke leidingwatergebruikers naar de perceptie van de drinkwaterprijs en de wijze van berekening van de waterfactuur (tariefstructuur). 23-12-2014
Investeringen voor publieke watervoorziening 2014 Dit rapport bevat informatie over investeringen door de watermaatschappijen voor publieke watervoorziening in Vlaanderen. 10-10-2014
Analyse kosteloze levering drinkwater 2013 De kosteloze levering van drinkwater roept regelmatig vragen op, het kosteloos geleverd water heeft immers een prijs. In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de kosteloze levering. 27-09-2013
Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen Het doel van dit onderzoek is de doorrekening van de kosten voor waterdiensten alsook de kosten voor de collectieve maatregelen voor buffering en afvoer van hemelwater in de Belgische regio’s en een aantal relevante Europese landen in kaart te brengen en de doorgerekende kost voor deze diensten aan gezinnen en bedrijven in deze regio’s en landen te vergelijken. 06-12-2012
Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen - Landenfiches Bij het rapport 'Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen' horen deze landenfiches met uitvoerig cijfermateriaal per land. 06-12-2012

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.