Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Verfijning tariefmethodologie en -rapportering

Verfijning tariefmethodologie en -rapportering

Uitgave 25-02-2021Deze studie bevat een aantal verbeteringen aan de tariefreguleringsmethode voor drinkwater op vlak van voortdurende efficiëntie, investeringen, asset management, boekhouding en rapportering door de waterbedrijven.

Cover verfijning tariefmethodologie en -rapporteringDeze studie werd door onderzoeksconsortium Rebel/SEOR uitgevoerd in opdracht van de VMM en beantwoordt deze vragen:

  • Hoe kunnen de waterbedrijven aangezet worden tot voortdurende efficiëntie?
  • Hoe kunnen (keuzes voortkomend uit) het investeringsbeleid en asset management gekoppeld worden aan het systeem van tariefregulering?
  • Hoe kunnen de boekhouding van het waterbedrijf en de rapportering beter op elkaar afgestemd worden?

Het onderzoek vat aan met een literatuuronderzoek naar efficiëntie-indicatoren, reguleringsvormen, asset management en boekhoudings- en financieringsmethoden. Deze werden verder uitgediept in zes case studies over andere landen en sectoren. Vervolgens vonden interviews en focusgroepen plaats met de waterbedrijven.

Dit leidde tot een aantal aanbevelingen tot verfijning van de tariefmethodologie, afgestemd op het Vlaamse reguleringsmodel. De opzet is een stapsgewijze verbetering van de tariefmethodologie door een sterkere opvolging van de efficiëntie, betere aansluiting van het tariefplan met de investeringsplannen en het asset management en aanpassingen aan de boekhouding en rapportering.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.