Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / WaterRegulator / Wetgeving en adviezen regulering

Wetgeving en adviezen regulering

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Adviezen WaterRegulator Alle adviezen van de WaterRegulator voor een transparante en efficiënte watersector.
Algemeen waterverkoopreglement Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de waterbedrijven en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.
Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie Kwaliteitseisen kraanwater voor levering en productie van water bestemd voor menselijke consumptie.
Besluit Vlaamse Regering Tariefregulering Tariefregulering beoogt de realisatie van vier principes: rechtvaardigheid, efficiëntie, duurzaamheid en billijkheid.
Ministerieel besluit ontheffing Brabant Water Ontheffing van de toepassing van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur ten aanzien van Brabant Water NV.
Ministerieel besluit Tariefregulering Besluit houdende bepalingen in het kader van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur
Waterwetboek Waterwetboek versie 11/1/2019

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.