Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / WaterRegulator / Regulering tarieven

Regulering tarieven

De tarieven voor drinkwater legt elke watermaatschappij voor 6 jaar vast in een tariefplan. Dat plan moet ze voorleggen aan haar abonnees, haar vennoten, en aan de WaterRegulator.
Afbeelding regulering tarievenDe watermaatschappijen mogen hun tarieven niet zomaar aanpassen. De tarieven mogen enkel de kosten dekken die de watermaatschappijen nodig hebben voor hun taak als producent en leverancier van drinkwater. Prijswijzigingen worden daarom gecontroleerd door de WaterRegulator.

Methode van de tariefregulering

Hoe verloopt de regulering?

Sinds 2016 verloopt de regulering via een nieuwe methode. De tarieven worden met deze methode vastgelegd voor 6 jaar. Voor de periode 2017-2022 gebeurt dit een eerste keer. De methode zorgt voor meer rechtvaardigheid, efficiëntie, duurzaamheid en billijkheid. 


Schema procedure consultatie tariefplan

De reguleringsmethode stap voor stap
 • De watermaatschappij stelt een voorlopig tariefplan op, op basis van de verwachte kosten en de verwachte evolutie in verbruik van drinkwater, in klantensamenstelling, aan investeringen, ...
 • Een revisor kijkt de historische financiële gegevens van het voorlopige tariefplan na.
 • De watermaatschappij legt het plan ter goedkeuring voor aan haar vennoten (meestal gemeenten).
 • De abonnees kunnen het plan inkijken en opmerkingen maken. Die bevraging duurt minstens 30 dagen.
 • De opmerkingen van de abonnees worden verwerkt in het tariefplan.
 • Dat herwerkte plan wordt ingediend bij de WaterRegulator.
 • De WaterRegulator beoordeelt of het tariefplan in overeenstemming is met de geldende regels, degelijk onderbouwd wordt en de gevraagde tariefevolutie verantwoordt. Tijdens deze beoordeling kan het plan bijgestuurd worden door de watermaatschappij op basis van opmerkingen van de WaterRegulator.
 • De WaterRegulator keurt het eventueel bijgestuurde tariefplan al dan niet goed.
 • Tegen een afgekeurd tariefplan kan de watermaatschappij in beroep gaan bij de minister die dan de uiteindelijke beslissing neemt.
  • Het definitieve tariefplan met tariefpad en de nieuwe, niet-geïndexeerde maximumtarieven voor drinkwater voor de komende zes jaar zijn gekend.

  De uitvoering van de plannen wordt jaarlijks opgevolgd, zodat de vennoten of de WaterRegulator actie kunnen ondernemen als dat nodig blijkt. Bijsturing in de loop van de periode is mogelijk wanneer het tarief duidelijk te hoog of te laag is.

  Jaarlijks wordt het drinkwatertarief geïndexeerd. 

  Hoe bepaalt de watermaatschappij het drinkwatertarief?

  De watermaatschappij schat de kosten voor productie en levering van drinkwater en het verbruik van drinkwater door de klanten voor de komende periode. Die kosten voor een bepaald jaar worden verdeeld over het verwachte verbruik, wat een kostendekkend tarief T (€ per m³) oplevert.

  Omdat de kosten en het verbruik jaarlijks schommelen, schommelt ook T doorheen de jaren. Zonder ingrijpen zorgen die schommelingen voor vele wijzigingen aan het tarief of een foute prijszetting.

  Om die schommelingen van T op te vangen, bepaalt de watermaatschappij op basis van alle tarieven T een tariefpad. Dat is het verloop van T over de zes jaren van het tariefplan.

  Uit het tariefpad volgt het drinkwatertarief Td (€ per m³) per jaar.

  Dat is het tarief waaruit de maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur bepaald worden. Het drinkwatertarief Td vormt dus het fundament voor de verschillende maximumtarieven. Td wordt jaarlijks geïndexeerd. 

  Afbeelding opmaak tariefplan

   

  Tariefpad (voor de periode 2017-2022)

  Volgende figuur geeft het overzicht van het goedgekeurde tariefpad dat door elk van de watermaatschappijen berekend en onderbouwd werd met de tariefplannen voor de periode 2017‑2022. Jaarlijks in december is een indexering voorzien van deze Td. De maximumtarieven uit de geïndexeerde Td zijn van toepassing vanaf 1 januari van het volgende jaar.

  Grafiek van het tariefpad van elke watermaatschappij voor de periode 2017-2022

  De (geïndexeerde) Td leidt tot de maximumtarieven voor de variabele prijs in de drinkwatercomponent. De omrekening van Td naar maximumtarieven gebeurt automatisch, rekening houdend met de kenmerken vastgelegd in de tariefstructuur, zoals aantal wooneenheden, aantal gedomicilieerde personen, verbruik per tariefschijf, sociale correcties en capaciteitsvergoedingen.

  Tariefplannen 2017-2022

  Tariefplannen van de watermaatschappijen

  De tariefplannen zijn beschikbaar voor alle geïnteresseerden op de website van elke watermaatschappij:

  Infosessies

  In 2017 gaf de WaterRegulator infosessies op verschillende locaties in Vlaanderen. Alle informatie staat gebundeld in duidelijke presentaties en fiches per watermaatschappij:

  • De nieuwe tariefregulering en de drinkwaterkaart van Vlaanderen gedetailleerd in beeld.
  • De informatie van de watermaatschappij over de plannen voor drinkwatervoorziening, de evolutie van het leidingwaterverbruik en financiële kerncijfers die de basis vormen voor het drinkwatertarief.
  • Waarom en hoe het drinkwatertarief de komende jaren zal wijzigen, en hoe je dat kan vergelijken met de rest van Vlaanderen.
  InfofichePresentatie
  AGSO Knokke-Heist AGSO Knokke-Heist
  De Watergroep De Watergroep
  Farys Farys
  IWVA IWVA
  PIDPA PIDPA
  Water-link Water-link

   

  Tarieven drinkwater voor gezinnen

  Tarieven drinkwater voor bedrijven

  De WaterRegulator, sub-entiteit van de VMM, focust op tariefregulering kraanwater, prestatie- en efficiëntievergelijking van de waterbedrijven en verkennende en beleidsvoorbereidende onderzoeken om de Vlaamse Regering te adviseren en om transparantie te brengen in de sector.

  » Over de WaterRegulator

  Infografiek met kerncijfers drinkwatervoorziening

  vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.