Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / WaterRegulator / Regulering tarieven

Regulering tarieven

De tarieven voor drinkwater legt elk waterbedrijf voor 6 jaar vast in een tariefplan. Dat plan moet ze voorleggen aan haar abonnees, haar vennoten, en aan de WaterRegulator.
De waterbedrijven mogen hun tarieven niet zomaar aanpassen. De tarieven mogen enkel de kosten dekken die de waterbedrijven nodig hebben voor hun taak als producent en leverancier van drinkwater. Prijswijzigingen worden daarom gecontroleerd door de WaterRegulator.

Hoe worden de tariefplannen opgemaakt?

De tarieven worden bepaald voor 6 jaar.  Dit zorgt voor meer transparantie en voorspelbaarheid.


Schema procedure consultatie tariefplan

De reguleringsmethode stap voor stap
  • Het waterbedrijf stelt een voorlopig tariefplan op, op basis van de verwachte kosten en de verwachte evolutie in verbruik van drinkwater, in klantensamenstelling, aan investeringen, ...
  • Een revisor kijkt de historische financiële gegevens van het voorlopige tariefplan na.
  • het waterbedrijf legt het plan ter goedkeuring voor aan haar vennoten (meestal gemeenten).
  • De abonnees kunnen het plan inkijken en opmerkingen maken. Die bevraging duurt minstens 30 dagen.
  • De opmerkingen van de abonnees worden verwerkt in het tariefplan.
  • Dat herwerkte plan wordt ingediend bij de WaterRegulator.
  • De WaterRegulator beoordeelt of het tariefplan in overeenstemming is met de geldende regels, degelijk onderbouwd wordt en de gevraagde tariefevolutie verantwoordt. Tijdens deze beoordeling kan het plan bijgestuurd worden door het waterbedrijf op basis van opmerkingen van de WaterRegulator.
  • De WaterRegulator keurt het eventueel bijgestuurde tariefplan al dan niet goed.
  • Tegen een afgekeurd tariefplan kan het waterbedrijf in beroep gaan bij de minister die dan de uiteindelijke beslissing neemt.
  • Het definitieve tariefplan met tariefpad en de nieuwe, niet-geïndexeerde maximumtarieven voor drinkwater voor de komende zes jaar zijn gekend.

Hoe bepaalt het waterbedrijf zijn drinkwatertarief?

1. Het waterbedrijf schat de redelijke kosten voor de drinkwateractiviteit en de inkomsten buiten de waterfactuur voor 6 jaar in. Per jaar wordt het verschil van kosten en inkomsten buiten de waterfactuur verdeeld over het verwachte verbruik. Dit levert een kostindicator T op.

T wordt uitgedrukt in € per kubieke meter (m³) per jaar.

2. Omdat de kosten, opbrengsten en het verbruik jaarlijks schommelen, schommelt ook T doorheen de jaren. Om die schommelingen van T op te vangen, bepaalt het waterbedrijf op basis van alle indicatoren T een tariefpad Td. Dat is het verloop van T over de zes jaren van het tariefplan.

Afbeelding opmaak tariefplan

 

3. Jaarlijks gebeurt er een indexatie en worden de maximumtarieven voor de variabele prijs in de drinkwatercomponent berekend. De omrekening naar maximumtarieven gebeurt automatisch, rekening houdend met de kenmerken vastgelegd in de tariefstructuur, zoals aantal wooneenheden, aantal gedomicilieerde personen, verbruik per tariefschijf, sociale correcties en capaciteitsvergoedingen.

Tariefpad en maximumtarieven (voor de periode 2023-2028)

Volgende figuur geeft het overzicht van de goedgekeurde tariefpaden onderbouwd met de tariefplannen voor de periode 2023-2028 voor AGSO Knokke-Heist, Aquaduin, De Watergroep en Farys.

Voor Pidpa en Water-link is er momenteel geen goedgekeurd tariefpad. Er zijn voor deze waterbedrijven voorlopige tarieven vastgelegd in afwachting van een goedgekeurd tariefplan.

Grafiek van het tariefpad van elk waterbedrijf voor de periode 2023-2028

Jaarlijks in december is een indexering voorzien.

De tabel hieronder geeft de geïndexeerde tariefpaden en de variabele maximumtarieven voor huishoudens en niet-huishoudens voor 2024 weer als resultaat van de automatische omrekening zoals hierboven beschreven.

Deze tabel geeft de geïndexeerde tariefpaden en de variabele maximumtarieven voor huishoudens en niet-huishoudens voor 2024 weer.

Interessante links

De WaterRegulator, sub-entiteit van de VMM, focust op tariefregulering kraanwater, prestatie- en efficiëntievergelijking van de waterbedrijven en verkennende en beleidsvoorbereidende onderzoeken om de Vlaamse Regering te adviseren en om transparantie te brengen in de sector.

» Over de WaterRegulator

Infografiek met kerncijfers watersector - gegevens 2021

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.