Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Prijzen en tarieven gezinnen

Prijzen en tarieven gezinnen

De prijs voor water bestaat uit verschillende onderdelen. Waar betaal je voor en hoeveel?

Onderdelen van de waterfactuur

Drie onderdelen maken samen het eindbedrag op je waterfactuur. Elk onderdeel bestaat telkens uit een vastrecht (vast bedrag) en een variabele prijs:

 • De kraanwaterprijs: de prijs voor productie en levering van het kraanwater, inclusief oppompen, vervoer via de leidingen en levering tot aan de watermeter.
 • De kost voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de riolering (gemeentelijke saneringsbijdrage of -vergoeding).
 • De kost voor de zuivering van het afvalwater in de zuiveringsstations (bovengemeentelijke saneringsbijdrage of -vergoeding).

Het vastrecht staat los van het eigenlijke waterverbruik en wordt aangerekend per wooneenheid. In totaal betaal je daarvoor 100 euro. Per gedomicilieerde bewoner krijg je daarop een korting van 20 euro per jaar (tot maximaal 5 bewoners). Die korting geldt voor iedereen die op het verbruiksadres gedomicilieerd is op 1 januari van dat jaar. De bepaling daarvan gebeurt door de gemeente die deze informatie doorgeeft aan de waterbedrijven. Voor meters met een grote capaciteit kan een capaciteitsvergoeding aangerekend worden.

De variabele prijzen per onderdeel zijn wel afhankelijk van je waterverbruik, uitgedrukt in aantal kubieke meter (m³). Voor een basisverbruik van 30 m³ per woning + 30 m³ per bewoner betaal je een basistarief. Voor alles wat je méér verbruikt dan het basisverbruik (comfortverbruik), betaal je het dubbele tarief (comforttarief).

In de tabel hieronder vind je een schematische weergave van de tariefstructuur zoals die vanaf 1 januari 2016 toegepast wordt op de waterfactuur van een eengezinswoning.

Voor bedrijven gelden andere regels. Als de klant of het waterbedrijf kan aantonen dat het om waterverbruik voor een bedrijfsactiviteit gaat, dan kunnen de regels voor bedrijven toegepast worden.

Opbouw van de waterfactuur voor een gezinswoning

Kraanwater
prijs

voor levering kraanwater vast €50 per woning - €10 per bewoner
variabel
 • basisverbruik: 30 m3 + 30 m3 per bewoner
 • comfortverbruik: dubbel tarief op deel meerverbruik
Gemeentelijke bijdrage voor afvoer afvalwater (riolering) vast € 30 per woning - €6 per bewoner
variabel
 • basisverbruik: 30 m3 + 30 m3 per bewoner
 • comfortverbruik: dubbel tarief op deel meerverbruik
Boven-
gemeentelijke bijdrage
voor zuivering afvalwater vast € 20 per woning - €4 per bewoner
variabel
 • basisverbruik: 30 m3 + 30 m3 per bewoner
 • comfortverbruik: dubbel tarief op deel meerverbruik
TOTAAL vast €100 - €20 per bewoner
variabel som basisverbruik + comfortverbruik

Bekijk de integrale waterprijs per gezinstype.

Prijs voor productie en levering van het water

Voor je aansluiting op het waternet betaal je elk jaar een vastrecht van €50 en dat is bij alle waterbedrijven gelijk. Het wordt aangerekend per wooneenheid (woning) en wordt verminderd met €10 per bewoner. 

Daarnaast betaal je per kubieke meter water die je verbruikt een variabele prijs. De tarieven van het variabele deel verschillen van waterbedrijf tot waterbedrijf, en worden vastgelegd via de tariefregulering. Het kan ook zijn dat je recht hebt op een sociaal tarief.

Tarieven

Toegepast tarief variabele 
prijs 2023 (€/m3)
BasisComfort
AGSO
Knokke-Heist
€ 2,1031 € 4,2062
Brabant Water € 0,8516 € 1,7032
De Watergroep € 2,2597 € 4,5194
Farys € 2,5322 € 5,0644
Aquaduin € 2,1254 € 4,2508
Pidpa € 1,6289 € 3,2578
Water-link € 1,6289 € 3,2578

 Evolutie toegepaste variabele tarieven

Prijs voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater

Dit bedrag rekent je waterbedrijf aan voor het gebruik van de riolering, als een gemeentelijke bijdrage of vergoeding. Of je een bijdrage of vergoeding betaalt, hangt ervan af of je kraanwater of grondwater gebruikt. 

 • Als je kraanwater gebruikt, rekent het waterbedrijf dit bedrag aan als een gemeentelijke bijdrage. Ook hier wordt het bedrag opgesplitst in een vastrecht en een variabele prijs. Het vastrecht bedraagt jaarlijks €30 per woning en wordt verminderd met €6 per bewoner.
 • Als je een eigen waterwinner bent (je gebruikt grondwater uit een eigen waterput) en je loost afvalwater in de gemeentelijke rioleringen, dan zal het waterbedrijf dit bedrag aanrekenen als een gemeentelijke vergoeding. In de berekening van de gemeentelijke vergoeding zit een stuk vastrecht van €30 per woning, te verminderen met €6 per bewoner. Daarnaast wordt ook een variabele prijs aangerekend op basis van een forfaitair waterverbruik van 30m³.
 • Als je een eigen waterwinning gebruikt, maar ook aangesloten bent op het kraanwaternetwerk, wordt het vastrecht maar een keer aangerekend. Voor de variabele prijs van je eigen waterwinning rekent het waterbedrijf je een verbruik van 10 m³ per ingeschreven persoon aan.

Je zuivert je afvalwater in een IBA
Als de gemeente, het waterbedrijf of de rioolbeheerder instaat voor de plaatsing en het onderhoud van de IBA, betaal je een IBA-bijdrage of vergoeding.

Als je je afvalwater zuivert in een IBA die je zelf plaatste en beheert, dan kan je in de meeste gemeenten een vrijstelling aanvragen voor de gemeentelijke bijdrage of vergoeding.

Tarieven

De waterbedrijven bepalen jaarlijks voor elke gemeente de tarieven van de gemeentelijke bijdrage of vergoeding. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente. Het vastgestelde tarief wordt opgenomen in een contract tussen de gemeente en het waterbedrijf. De VMM houdt toezicht op de tarieven.

Het tarief is maximaal 1,4 keer hoger dan het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage.

Voor de IBA-bijdrage mag het tarief maximaal 2,4 keer hoger zijn dan het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage.

Maximumtarief 2023
(€/m3 excl. BTW)
BasisComfort
gemeentelijke bijdrage/
vergoeding
€1,6407
€3,2814
IBA-bijdrage €2,8126 €5,6252

 

Evolutie maximumtarief gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding

Het maximumtarief voor de gemeentelijke bijdrage evolueert mee met het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage. Sinds 2016 worden beide tarieven enkel geïndexeerd. In 2015 is het maximumtarief eenmalig met 26 procent gestegen.

Maximumtarief
(excl. BTW)
Vastrecht
per woning
Korting op vastrecht
per inwoner
Variabel
per m3
2005 - - € 0,9908
2006 - -  € 1,0197
2007 - -  € 1,0612
2008 - -  € 1,1851
2009 - -  € 1,2222
2010 - -  € 1,2208
2011 - -  € 1,2555
2012 - -  € 1,3038
2013 - -  € 1,3332
2014 - -  € 1,3440
2015 - -  € 1,6923
Basis Comfort
2016 € 30,00 € 6,00 €1,3033 €2,6066
2017 € 30,00 € 6,00 €1,3264 €2,6528 
2018 € 30,00 € 6,00 €1.3538 €2.7076
2019 € 30,00  € 6,00 €1,3915  €2,7830 
2020 € 30,00 € 6,00 €1,3968 €2,7936
2021 € 30,00 € 6,00 €1,4039 €2,8078
2022 € 30,00 € 6,00 €1,4832 €2,9664
2023 € 30,00 € 6,00 €1,6407 €3,2814
Evolutie aantal gemeenten met maximumtarief
De meeste gemeenten hanteren het maximumtarief. De andere hanteren meestal een tarief tussen het bovengemeentelijke tarief en het gemeentelijke maximumtarief, al zijn er ook gemeenten die een lager tarief toepassen. Sinds 2005 is het aantal gemeenten met het maximumtarief sterk toegenomen.
Evolutie aantal gemeenten met maximumtarief

Prijs voor het zuiveren van het afvalwater

Dit bedrag wordt aangerekend als een bovengemeentelijke bijdrage of als heffing. Welk van beide aangerekend wordt, hangt af van het feit of je kraanwater of grondwater gebruikt.

 • Als je kraanwater gebruikt, wordt dit bedrag door je waterbedrijf aangerekend als een bovengemeentelijke bijdrage. Opnieuw wordt het tarief opgesplitst in een vastrecht en een variabele prijs. Het vastrecht bedraagt jaarlijks €20 per woning en mag verminderd worden met €4 per bewoner.
 • Als je een eigen waterwinner bent (je gebruikt grondwater uit een eigen waterput), wordt de kost voor gezinnen via een heffing van de VMM aangerekend. Voor hen wordt de heffing berekend op een forfaitair waterverbruik.

Je zuivert je afvalwater in een IBA
Als je je afvalwater zuivert in een IBA, kan je een vrijstelling aanvragen voor deze bijdrage. Om aanspraak te maken op de vrijstelling dien je een aanvraag in bij je gemeentebestuur. De gemeente onderzoekt je aanvraag en vult het IBA-attest in. Binnen drie maanden vanaf de dag van je aanvraag bezorgt je gemeente het attest aan je waterbedrijf. Jij ontvangt een kopie, die je alleen hoeft te bewaren. Dit attest is vijf jaar geldig. Nadien moet je opnieuw een vrijstelling aanvragen.

Tarieven

Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage voor gezinnen is wettelijk bepaald en geldt voor heel Vlaanderen.

 Tarief 2023 Basis Comfort 
€/m(excl. BTW) €1,1719 €2,3438
€/vervuilingseenheid (excl. BTW)  €46,88 €93,76

 

Evolutie tarief bovengemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding

Sinds 2016 kent de bovengemeentelijke bijdrage een stabiel verloop en wordt ze enkel geïndexeerd. In 2015 is het tarief eenmalig met 26 procent gestegen.

Tarief
(excl. BTW)
Vastrecht
per woning
Korting op vastrecht
per inwoner
Variabel 
per m3
2005 - - € 0,6605
2006 - - € 0,6798
2007 - - € 0,7580
2008 - - € 0,8465
2009 - - € 0,8730
2010 - - € 0,8720
2011 - - € 0,8968
2012 - - € 0,9313
2013 - - € 0,9523
2014 - - € 0,9600
2015 - - € 1,2088
Basis Comfort
2016 € 20,00 € 4,00 €0,9309 €1,8618
2017 € 20,00 € 4,00 €0,9474 €1,8948
2018 € 20,00 € 4,00 €0.9670 €1.9340
2019 € 20,00  € 4,00   €0,9939 €1,9878 
2020 € 20,00 € 4,00 €0,9977 €1,9954
2021 € 20,00 € 4,00 €1,0028 €2,0056
2022 € 20,00 € 4,00 €1,0594 €2,1188
2023 € 20,00 € 4,00 €1,1719 €2,3438

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.